Taliesin Live - CATRIN FINCH & SECKOU KEITA with special guests VISHTÈN

Overview:

OHERWYDD AMGYLCHIADAU TU HWNT I'N RHEOLAETH. MAE’R DIGWYDDIAD HWN WEDI EI GANSLO. BYDD TALIESIN YN CYSYLLTU Ä HOLL CWSMERIAID SYDD WEDI ARCHEBU, MAES O LAW. CYFEIRIWCH AT EIN TUDALEN HAFAN AM RAGOR O FANYLION.

CYDGYNHYRCHIAD THEATR MWLDAN A TWENTYTWO PROMOTIONS

Mewn cydweithrediad â Résonances a Music PEI

CATRIN FINCH & SECKOU KEITA gyda’r gwesteion arbennig VISHTÈN

Ym mis Medi 2019, teithiodd Catrin Finch a Seckou Keita i Ynys y Tywysog Edward ar arfordir dwyreiniol morwrol Canada i gwrdd a chydweithio â Vishtèn , triawd aml-offerynnol grymus a chynrychiolwyr traddodiad cerddorol unigryw Acadia ledled y byd. Yn 2020, daw'r cydweithrediad hwnnw i'r DU mewn taith untro sy'n cynnwys setiau gan y ddau artist ynghyd â set arbennig iawn sy'n cynnwys deunydd newydd gan Catrin, Seckou a Vishtèn gyda'i gilydd.

Mae Vishtèn yn cynnwys yr efeilliaid Emmanuelle a Pastelle LeBlanc, o Ynys y Tywysog Edward, a Pascal Miousse - un o ddisgynyddion uniongyrchol y teuluoedd trefedigaethol cyntaf i fyw yn yr Ynysoedd Magdalene anghysbell, Quebec. Mae harmonïau tynn, taro haenog gyda’r traed a chyfuniad nodweddiadol cymhellol o ffidil, gitâr, acordion, chwibanau, piano, bodhrán a styrmant yn creu sain eang sy'n herio’n fuddugoliaethus baramedrau'r triawd hwn, y mae eu celfyddyd yn edrych i’r dyfodol gymaint ag y mae'n edrych i’r gorffennol.

Mae'r ddeuawd gwobrwyedig, y delynores Gymreig Catrin Finch a’r pencampwr kora o Senegal Seckou Keita wedi adeiladu enw da byd-eang aruthrol ers i'w partneriaeth ddechrau yn 2013. Fe wnaethant gyflwyno ail albwm buddugoliaethus gyda SOAR yn 2018, gan siartio tir cyffredin ysbrydoledig rhwng traddodiadau oedd yn ymddangos yn wahanol. Mae eu synergedd meddwol, byrfyfyr yn aml yn cyfleu cyfarfod hudol o brydiau a doniau o fewn tirwedd gerddorol heb ffiniau.

“a jaw-dropping set from an outstanding band” Folk Radio on Vishtèn

“they are now one of the most popular world music acts of this decade” Songlines on Catrin Finch & Seckou Keita

Ffoto: @PixbyLorne

www.catrinfinchandseckoukeita.com

http://vishten.net/

Nos Sadwrn 16 Mai 7.30pm

Prices and Times:

Sat 16th May

Pricing Information:

CategoryPrice
Full price:£ 21
Under 18's:£ 19
Full time students:£ 19
Senr.Citizens:£ 19
Other Conc.:£ 19