Taliesin Live - Cwmni Dawns Cenedlaethol Cymru: Darganfod Dawns

Overview:

OHERWYDD AMGYLCHIADAU TU HWNT I'N RHEOLAETH. MAE’R DIGWYDDIAD HWN WEDI EI GANSLO. BYDD TALIESIN YN CYSYLLTU Ä HOLL CWSMERIAID SYDD WEDI ARCHEBU, MAES O LAW. CYFEIRIWCH AT EIN TUDALEN HAFAN AM RAGOR O FANYLION.

Cwmni Dawns Cenedlaethol Cymru: Darganfod Dawns 

Darganfod Dawns 

Mae Darganfod Dawns yn berfformiad rhyngweithiol, hamddenol a llawn hwyl. Rhowch gynnig ar ddawnsio, yna gwyliwch y dawnswyr proffesiynol wrth eu gwaith.

Mae Darganfod Dawns yn berffaith ar gyfer ysgolion a theuluoedd. Mewn 90 munud, rydych yn cael cyfle i ddawnsio ar y llwyfan gyda'n dawnswyr, gofyn cwestiynau a dysgu rhai symudiadau o'r sioe.

Ar ôl yr egwyl, byddwch yn gwylio perfformiad Cwmni Dawns Cenedlaethol Cymru am Rygbi; o'r enw Rygbi: Yma / Here.

Mae'n brofiad creadigol a llon. Mae pobl ifanc yn gadael yn llawn brwdfrydedd, wedi eu hysbrydoli ac yn fwy hyderus a chreadigol.

Canllaw oed: 7+.

Gallwch archebu ar-lein isod neu cysylltwch â swyddfa docynnau ar 01792 602060 am ragor o fanylion.

Grwpiau ysgol, cysylltwch â swyddfa docynnau i wneud eich archeb.

Sylwer bod rhaid archebu ymlaen llaw.

Hyd: 1awr 15munud (dim egwyl)

Nos Wener 3 Ebrill 1pm

Prices and Times:

Fri 3rd Apr

Pricing Information:

CategoryPrice
Full price:£ 3