Taliesin Live - Cwmni Dawns Cenedlaethol Cymru - KIN

Overview:

OHERWYDD AMGYLCHIADAU TU HWNT I'N RHEOLAETH. MAE’R DIGWYDDIAD HWN WEDI EI GANSLO. BYDD TALIESIN YN CYSYLLTU Ä HOLL CWSMERIAID SYDD WEDI ARCHEBU, MAES O LAW. CYFEIRIWCH AT EIN TUDALEN HAFAN AM RAGOR O FANYLION.

Taith y Gwanwyn 2020 - KIN

Dawns sy’n ein huno ni

Mae’n uno pobl, teuluoedd, ffrindiau, clybiau, timau, llwythau a chymunedau.

Mae CDCCymru’n perfformio barddoniaeth, chwaraeon a gwleidyddiaeth ar draws tri darn dawns pwerus.

Mae Rygbi: Yma / Here   yn codi calon: llawn gobaith, gogoniant a chyfeillgarwch. Mae’n dathlu’r balchder a’r angerdd mae’r chwaraewyr a’r cefnogwyr rygbi yn ei brofi gyda’i gilydd.

Cynnwrf egnïol yw Lunatic. Mae’n hwyl, yn berthnasol ac yn tanio. Mae’n uno cerddoriaeth a steil y 30au gyda diwydiant pop y 90au. Cafodd ei ddangos 10 mlynedd yn ôl am y tro cyntaf, ac mae’n llawn cwestiynau ynghylch cenedligrwydd, rhyw a dosbarth.

Mae 2067: Time and Time and Time yn gain. Dawnswyr yn datgelu cerdd sy’n tywynnu, ynghylch y berthynas rhwng hanes amser a barddoniaeth tynged.

Hyd y sioe tua 2awr (gan gynnwys egwyliau  2 * 20 mnd)

Arweiniad oedran:12+

Nos Iau 2 Ebrill 7.30pm

ndcwales.co.uk

Dosbarth Dawns Gwylio: Mae Cwmni Dawns Cenedlaethol Cymru yn agor y drysau i ddosbarth Cwmni gyda  Dosbarth Dawns Gwylio. Nos Iau 4 Ebrill 12.45pm. Mae Dosbarth Dawns Gwylio yn rhad ac am ddim i fynychu ond archebwch lle ymlaen llaw. Rhagor o wybodaeth yma.

Discover Dance: Darganfod dawns yw'r cyflwyniad perffaith i ddawnsio i deuluoedd ac ysgolion. Nos Wener 5 Ebrill 1pm (Canllaw oed: 7+). Rhagor o wybodaeth ac archebwch yma.

 

Prices and Times:

Thu 2nd Apr

Pricing Information:

CategoryPrice
Full price:£ 14
Under 18's:£ 12
Full time students:£ 12
Schools.:£ 8
Senr.Citizens:£ 12
Other Conc.:£ 12