Taliesin Live - Santa in Love

Overview:

The People’s Theatre Company   yn cyflwyno
Santa in Love
gan   Steven Lee
 
Ydych chi eisiau gwybod cyfrinach Nadoligaidd?
Efallai yr hoffech chi wybod y gyfrinach fwyaf ohonyn nhw i gyd...   cyfrinach Siôn Corn a’r hyn y mae’n ei garu mwyaf yn gyfrinachol.
Ymunwch a Sion Corn a’i ffrindiau yn y sioe gerdd wefreiddiol hon, sy’n   llawn hwyl a sbri, gemau, chwerthin a’ch hoff ganeuon Nadolig.
Bydd Sion Corn ar gael ar ddiwedd y sioe i gwrdd a’ch plant bach, i   ddarllen eu llythyron, ac i roi anrheg iddyn nhw. Felly cofiwch ddod a’ch   camera i dynnu lluniau o’r plant yn gwenu
 
“Full of charm, fun and interactive enjoyment. The children loved it.”
SHARON SMITH, SETTING MANAGER, GOWER DAY NURSERY
“A great introduction to the theatre with just the right balance of   sitting, listening and taking part.”
BRISTOL GUIDE
Hyd y cynhyrchiad tua:   1awr
Iau 19eg Rag 4:30

Prices and Times:

Thu 19th Dec

Pricing Information:

CategoryPrice
Full price:£ 10
Family price:£ 35
Under 18's:£ 10
Schools.:£ 9