Jump to content
Swyddfa Docynnau 01792 60 20 60

Gwyl Wyddoniaeth Abertawe

Friday 1st November, 7.30pm | Taliesin

Stori am obaith, perthnasoedd
Teuluol a phŵer gwyddoniaeth i newid bywydau. Gan Rodri Hugh Thomas
Yn rhan o Ŵyl Wyddoniaeth   Ymylol Abertawe.
RECORDIAD RADIO BYW
 
O ddechreuad cyffredin yn Ne Cymru, daw Carol Evans yn   un o brif wyddonwyr NASA. Daw ei merch yn fiolegydd   ar wladfa gyntaf Mawrth. Mae gwreiddiau’r cyflawniadau   hyn wedi’u claddu yn jynglau Burma lle bu tad Carol yn   garcharor mewn gwersyll gwaith rhyfel yn Burma am chwe   mis. Mae’r stori hon o berthnasoedd rhiant-plentyn yn archwilio   pam rydym yn astudio gwyddoniaeth, symboliaeth Apollo yn glanio   ar y lleuad a dyfodol y ddynoliaeth. Bydd hwn yn berfformiad o ddrama sgript   mewn llaw i’w recordio. Byddwch yn gallu gweld sut mae actorion radio profiadol   yn perfformio ar gyfer y microffon.
 
Amser rhedeg 55 munud (i'w ddilyn gan drafodaeth ôl-sioe).
Nos Wener 1 Tachwedd
www.abertawe.ac.uk/gwylwyddoniaethabertawe

Ticket Prices

  • Full price: £ 5
  • Under 18's: £ 5
  • Full time students: £ 5
  • Senior Citizens: £ 5
  • Other Concessions: £ 5

Tocynnau am ddigwyddiadau

Gwyl Wyddoniaeth Abertawe