Taliesin Live - Gwyl Wyddoniaeth Abertawe

Overview:

Stori am obaith, perthnasoedd
Teuluol a phŵer gwyddoniaeth i newid bywydau. Gan Rodri Hugh Thomas
Yn rhan o Ŵyl Wyddoniaeth   Ymylol Abertawe.
RECORDIAD RADIO BYW
 
O ddechreuad cyffredin yn Ne Cymru, daw Carol Evans yn   un o brif wyddonwyr NASA. Daw ei merch yn fiolegydd   ar wladfa gyntaf Mawrth. Mae gwreiddiau’r cyflawniadau   hyn wedi’u claddu yn jynglau Burma lle bu tad Carol yn   garcharor mewn gwersyll gwaith rhyfel yn Burma am chwe   mis. Mae’r stori hon o berthnasoedd rhiant-plentyn yn archwilio   pam rydym yn astudio gwyddoniaeth, symboliaeth Apollo yn glanio   ar y lleuad a dyfodol y ddynoliaeth. Bydd hwn yn berfformiad o ddrama sgript   mewn llaw i’w recordio. Byddwch yn gallu gweld sut mae actorion radio profiadol   yn perfformio ar gyfer y microffon.
 
Amser rhedeg 55 munud (i'w ddilyn gan drafodaeth ôl-sioe).
Nos Wener 1 Tachwedd
www.abertawe.ac.uk/gwylwyddoniaethabertawe

Prices and Times:

Fri 1st Nov

Pricing Information:

CategoryPrice
Full price:£ 5
Under 18's:£ 5
Full time students:£ 5
Senr.Citizens:£ 5
Other Conc.:£ 5