Taliesin Live - Gŵyl Ysgolion Shakespeare

Overview:

Gŵyl Ysgolion Shakespeare

Mae Sefydliad Shakespeare Ysgolion yn falch o gyflwyno g gŵyl ddrama ieuenctid mwyaf y byd yng Nghanolfan Celfyddydau Taliesin. Ymunwch efo ni o Dachwedd 15eg – Dachwedd 16eg ar gyfer noson wefreiddiol o gyfres o gynyrchiadau cryno o ddramâu Shakespeare gan ysgolion lleol. Dewch i weld straeon Shakespeare yn cael eu rhannu mewn ffyrdd newydd ac unigryw, ac i gefnogi pobol ifanc o’ch cymuned wrth iddynt gamu ar y llwyfan.

Gallwch weld manylion yr ysgolion a fydd yn perfformio yng  Nghanolfan Celfyddydau Taliesin ar wefan SSF:  shakespeareschools.org/the-festival/whats-on

Ymunwch yn y sgwrs gan ddefnyddio @SSF_UK #BreakthroughShakespeare

Mae tocynnau ar gael yn unig o’r swyddfa docynnau 01792 602060

Pris grŵp 20+ tocyn £7

Nos Iau 14 & Nos Wener 15 Tachwedd

Prices and Times:

Thu 14th Nov - Fri 15th Nov

Pricing Information:

CategoryPrice
Full price:£ 9.95
Under 18's:£ 8
Full time students:£ 8
Senr.Citizens:£ 8
Other Conc.:£ 8