Taliesin Live - The Bear

Overview:

Yn seiliedig ar lyfr Raymond Briggs

Wedi'i addasu ar gyfer y llwyfan gan Pins and Needles Productions

A ydych chi erioed wedi dychmygu sut brofiad byddai eistedd ar gôl arth wen? Neu reidio ar ei chefn? A ydych chi erioed wedi rhoi cynnig ar roi bath i arth? Neu glirio ei phŵ?! Mae gofalu am arth yn fusnes blinedig.

Un noson, wrth iddi gysgu'n drwm, mae arth wen enfawr yn dringo i ystafell wely Tilly. Mae ganddi dafod fawr ddu a dylyfiad gên mor fawr â'ch pen. Ond does dim ofn ar Tilly. Gyda phypedwaith trawiadol, cerddoriaeth brydferth, adrodd stori breuddwydiol a llawer o chwerthin, mae 'The Bear' yn brofiad bythgofiadwy i'r teulu cyfan.

Dydd Mercher 30 Hydref 3pm

Prices and Times:

Wed 30th Oct

Pricing Information:

CategoryPrice
Full price:£ 9
Family price:£ 32