Taliesin Live - Kamil and Francis

Overview:

Theatr Cadair  yn cyflwyno

Kamil and Francis

 Drama newydd gan D.J.Britton

Yng ngeiriau enwog Churchill, “better jaw-jaw than war-war”.  Amlyga Kamil and Francis bosibiliadau heddwch drwy siarad a gwrando. Mae'r ddrama'n nodi pen-blwydd yn 800 oed y cyfarfod arbennig rhwng San Francis o Assisi a Sultan al-Kamil o'r Aifft ym 1219.  Yng nghanol creulondeb pumed rhyfel y Groes, croesodd Francis y llinellau ac eistedd gyda'r Sultan. Nid oes neb yn gwybod yn union yr hyn a gafodd ei ddweud ond cafwyd effaith ddwys ar y ddau ddyn, fel y byddai'r digwyddiadau a ddilynodd yn ei ddangos. Mae Francis and Kamil yn ystyried sut y gall nerth cyfeillgarwch personol oresgyn rhagfarn anwybodus, gan gynnig gobaith newydd i ni mewn perthynas â gwrthdaro presennol y Dwyrain Canol ac ardaloedd eraill y byd.   I'r rheini sy'n gyfarwydd ag ymagwedd theatr-lawn Britton (fel sy'n amlwg yn The Wizard the Goat and the Man Who Won the War) , ni fydd yn syndod bod y ddrama newydd hon hefyd yn ddoniol iawn a'i bod yn cynnwys cân troubadour, pêl-droed bwrdd, cyfieithydd drygionus ac erchyllterau bwyd Eidalaidd yn y cyfnod cyn darganfod tomatos a phasta?

"Dynamic and absorbing. Every truth runs parallel with the political ethnic and religious divisions that beset us today. That Francis, Kamil and DJ.Britton have served up these ’delights’ so deliciously tells us that there still maybe some hope left."   THEATRE IN WALES

Nos Iau 24 & Nos Wener 25 Hydref 7.30pm

 

Prices and Times:

Thu 24th Oct - Fri 25th Oct

Pricing Information:

CategoryPrice
Full price:£ 12
Under 18's:£ 10
Full time students:£ 10
Senr.Citizens:£ 10
Other Conc.:£ 10