Taliesin Live - Kamil and Francis

Overview:

Theatr Cadair  yn cyflwyno

Kamil and Francis

 Drama newydd gan D.J.Britton

Yng ngeiriau enwog Churchill, “better jaw-jaw than war-war”.  Amlyga Kamil and Francis bosibiliadau heddwch drwy siarad a gwrando. Mae'r ddrama'n nodi pen-blwydd yn 800 oed y cyfarfod arbennig rhwng San Francis o Assisi a Sultan al-Kamil o'r Aifft ym 1219.  Yng nghanol creulondeb pumed rhyfel y Groes, croesodd Francis y llinellau ac eistedd gyda'r Sultan. Nid oes neb yn gwybod yn union yr hyn a gafodd ei ddweud ond cafwyd effaith ddwys ar y ddau ddyn, fel y byddai'r digwyddiadau a ddilynodd yn ei ddangos. Mae Francis and Kamil yn ystyried sut y gall nerth cyfeillgarwch personol oresgyn rhagfarn anwybodus, gan gynnig gobaith newydd i ni mewn perthynas â gwrthdaro presennol y Dwyrain Canol ac ardaloedd eraill y byd.   I'r rheini sy'n gyfarwydd ag ymagwedd theatr-lawn Britton (fel sy'n amlwg yn The Wizard the Goat and the Man Who Won the War) , ni fydd yn syndod bod y ddrama newydd hon hefyd yn ddoniol iawn a'i bod yn cynnwys cân troubadour, pêl-droed bwrdd, cyfieithydd drygionus ac erchyllterau bwyd Eidalaidd yn y cyfnod cyn darganfod tomatos a phasta?

 

Prices and Times:

Thu 24th Oct - Fri 25th Oct

Pricing Information:

CategoryPrice
Full price:£ 12
Under 18's:£ 10
Full time students:£ 10
Senr.Citizens:£ 10
Other Conc.:£ 10