Taliesin Live - In and Out of Chekhov’s Shorts

Overview:

In and Out of Chekhov's Shorts : Dragonboy Productions : Trailer from Eliot Giuralarocca on Vimeo.

Dragonboy Productions  yn cyflwyno

In and Out of Chekov’s Shorts

Chekhov yw un o awduron mawreddog yr 20fed ganrif ac mae'r straeon hyn, newydd eu haddasu a'u cyfarwyddo gan Eliot Giuralarocca a'u perfformio gan gwmni o bump, yn cynnwys cerddoriaeth fyw wreiddiol ac adrodd stori ar ffurf ensemble sy'n llawn steil. Mae In and Out of Chekhov's Shorts yn wledd wefreiddiol, hwyl sydd ar gael i bawb o rai o straeon byr gorau Chekhov, gan gynnwys The Lady with the Little Dog, The Chemist’s Wife, At a Summer Villa, An Avenger a The Bear

Mae'r emynau rhyfeddol hyn am wiriondeb bywyd yn ddoniol, yn rhamantaidd, yn ingol, yn rhyfedd ac yn gofiadwy. Maent yn dal drych i fyny sy'n dangos adlewyrchiad profiad hanner doniol, hanner poenus cariad a pherthnasoedd, gan greu byd lle mae'r hyn sy'n dynner a'r hyn sy'n grotésg wedi'u cydblethu'n dynn. Dyma gyfoeth o sefyllfaoedd hurt a chymeriadau llawn bywyd mewn noson na ellir ei cholli!

Argymhellir ar gyfer 12+ oed

Amser rhedeg 1 awr 45 awr plws egwyl

Nos Iau 17 Hydref 7.30pm

Prices and Times:

Thu 17th Oct

Pricing Information:

CategoryPrice
Full price:£ 12
Other Conc.:£ 10