Taliesin Live - Pembroke Arcadia

Overview:

PEMBROKE ARCADIA

Comisiynwyd gan National Theatre Wales. Cyflwynir gan Fluellen Theatre Company ar y cyd â'r British Shakespeare Association, Theatr Cadair a Chanolfan y Celfyddydau Taliesin ym Mhrifysgol Abertawe.

Croes-wisgo, cleddyfaeth, anifeiliaid gwyllt ffyrnig a bugeiliaid barddol - popeth mewn paradwys Clasurol, sy'n edrych yn rhyfeddol o debyg i dde Cymru.

Gan ddyddio o oes Shakespeare, comedi ramantus Syr Philip Sydney oedd y ffuglen ryddiaith fwyaf poblogaidd am 200 o flynyddoedd, nes iddi ddiflannu o ymwybyddiaeth y cyhoedd. Yn y perfformiad theatraidd hwn, yr un cyntaf yn y byd, mae D. J. Britton yn adfywio gwaith hynod ddigrif a thelynegol Sydney fel rhan o ymweliad 2019 y British Shakespeare Association â Phrifysgol Abertawe.

Byddwch yn barod am guddwisgoedd niferus, camadnabyddiaeth, drachtiau cysgu peryglus, cariadon ifanc byrbwyll a phâr chwantus hŷn a ddylai wybod yn well. Cynhyrchiad bywiog a theimladwy o un o drysorau cudd llenyddiaeth Brydeinig.

Gan ysgrifennwr/cyfarwyddwr y ddrama lwyddiannus am Lloyd George, The Wizard the Goat a The Man Who Won the War.

Nos Iau 18 Gorffennaf 7.30pm

Hyd y perfformiad: 2awr (gan gynnwys egwyl o 20mnd)

Prices and Times:

Thu 18th Jul

Pricing Information:

CategoryPrice
Full price:£ 12