Taliesin Live - National Theatre Wales: Peggy’s Song

Overview:

Ysgrifennwyd gan Katherine Chandler

Cyfarwyddwyd gan Phil Clark

Mae monolog doniol hynod deimladwy Katherine Chandler yn olrhain y berthynas annisgwyl rhwng Danny Walkman, cyflwynydd gorsaf radio ysbyty diniwed, a Peggy’r claf di-lol.

Ar ôl gorffen ei sioe radio yn Ysbyty St Bevan, mae Danny yn digwydd taro ar Peggy yn y Garden of Hope. Does ganddyn nhw affliw o ddim byd yn gyffredin, ond ym myd Danny, siawns fod pawb yn hoffi cerddoriaeth?

Mae gan bawb eu cân, a champ Danny yw cael pobl i ddweud wrtho beth yw eu cân. Ond dyw Peggy ddim yn datgelu llawer, felly mae gan Danny ras yn erbyn y cloc i ganfod, a chwarae, cân Peggy.

Argymhelliad oedran 14+

Nos Wener 4 Hydref7.30pm

Prices and Times:

Fri 4th Oct

Pricing Information:

CategoryPrice
Full price:£ 12
Under 18's:£ 10
Full time students:£ 10
Senr.Citizens:£ 10
Other Conc.:£ 10