Taliesin Live - Uplands Arts: Trial By Jury & HMS Pinafore

Overview:

Uplands Arts yn cyflwyno

Gilbert & Sullivan’s

Trial By Jury & HMS Pinafore

Eleni, mae gan Uplands Arts ddwy sioe am bris un!

Gan ddechrau yn ystafell y llys nad yw’n llawn stwfflyd ar gyfer
“Trial by Jury” hynod ddoniol a hollol ddiduedd.

Oddi yno rydym i gyd ar y môr ar y llong dda HMS Pinafore lle cawn ein dal mewn triongl cariadus nodweddiadol G&S.

Fel dau o sioeau mwyaf poblogaidd G & S, mae’r ddau’n llawn hwyl lle mae cymeriadau mwy na bywyd yn cyd-fynd â cherddoriaeth gwych

Dewch draw am noson o hwyl, cerddoriaeth ac adloniant o’r radd flaenaf!

Mae tocynnau ar gael gan Bernadette Powell ar 01792 421261 neu yn swyddfa docynnau Taliesin ar 01792 602060

Nos Wener 27 i Nos Sadwrn 28 Medi 7.15pm

Prices and Times:

Fri 27th Sep - Sat 28th Sep

Pricing Information:

CategoryPrice
Full price:£ 15