Taliesin Live - Richard Alston Dance Company

Overview:

Richard Alston Dance Company

Mae’r daith olaf hon yn rhan o dymor ola’r cwmni sydd, yn anffodus, yn rhoi’r gorau iddi fis Ebrill nesaf. Mae RDAC yn benderfynol o orffen ar nodyn uchel, ac wedi creu dathliad o greadigrwydd diwyro’r cwmni - Voices and Light Footsteps i gyfeiliant aruchel Monteverdi, yn llawn
nwyd a mynegiant; A Far Cry gan Martin Lawrance yn seiliedig ar 
ddarn angerddol Elgar. Y darnau i gerddoriaeth fyw yw: Mazur
(Chopin Mazurkas) a Brahms Hungarian (yr hynod boblogaidd Dawnsfeydd Hwngaraidd).

Bydd sgwrs am ddim ymlaen llaw gyda Richard Alston am ei sioe ddiweddaraf am 6.30pm yn yr awditoriwm (cynhwysedd gyfyngedig). Argymhellir archebu ymlaen llaw yn Swyddfa docynnau neu ar ein gwefan.

Tua 2 awr a 15 munud gan gynnwys 2 egwyl.

Nos Wener 11 Hydref 7.30pm

Prices and Times:

Fri 11th Oct

Pricing Information:

CategoryPrice
Full price:£ 14
Under 18's:£ 12
Full time students:£ 12
Schools.:£ 8
Senr.Citizens:£ 12
Other Conc.:£ 12