Taliesin Live - Richard Alston Dance Company

Overview:

Richard Alston Dance Company

Mae’r daith olaf hon yn rhan o dymor ola’r cwmni sydd, yn anffodus, yn rhoi’r gorau iddi fis Ebrill nesaf. Mae RDAC yn benderfynol o orffen ar nodyn uchel, ac wedi creu dathliad o greadigrwydd diwyro’r cwmni - Voices and Light Footsteps i gyfeiliant aruchel Monteverdi, yn llawn
nwyd a mynegiant; A Far Cry gan Martin Lawrance yn seiliedig ar 
ddarn angerddol Elgar. Y darnau i gerddoriaeth fyw yw: Mazur
(Chopin Mazurkas) a Brahms Hungarian (yr hynod boblogaidd Dawnsfeydd Hwngaraidd).

Bydd sgwrs am ddim ymlaen llaw gyda Richard alston am ei sioe ddiweddaraf am 6.30pm yn Ystafell y Mall Taliesin Create (cynhwysedd gyfyngedig). Argymhellir archebu ymlaen llaw yn Swyddfa docynnau neu ar ein gwefan.

Tua 2 awr a 15 munud gan gynnwys 2 egwyl.

Nos Wener 11 Hydref 7.30pm

Prices and Times:

Fri 11th Oct

Pricing Information:

CategoryPrice
Full price:£ 14
Under 18's:£ 12
Full time students:£ 12
Schools.:£ 8
Senr.Citizens:£ 12
Other Conc.:£ 12