Taliesin Live - National Theatre Wales: The Stick Maker Tales

Overview:

National Theatre Wales yn cyflwyno:

The Stick Maker Tales

Ysgrifennwyd gan Peter Cox | Cyfarwyddwyd gan Kully Thiarai

Teg dweud bod y bugail, Geth Roberts, yn heneiddio braidd, ond mae’n dal i fyw ar ei ben ei hun, ar lethrau Cwm Elan uwchben tref farchnad Rhaeadr Gwy. Mae’r storïwr wrth reddf ac wedi treulio ei oes cyfan yn gweithio ar ei fferm anghysbell wyllt, ynghudd ar lethrau serth yr Elenydd, o dan ffurfafen brydferth ryfeddol y nos yng Nghwm Elan, heb unrhyw lygredd golau oddi wrth oleuadau’r dinasoedd.

Ond yn awr, mae Geth yn wynebu’r her bennaf erioed: mae’n dechrau colli ei olwg ac os na all weld, yna pa bwrpas sydd i’w einioes – all e ddim gweithio ar y fferm, na chwaith gerfio’r ffyn bugail cywrain ryfeddol y mae’n enwog am eu creu.

Mae sioe un dyn Peter Cox yn deyrnged galonogol a thynder i gymunedau ffermio mynydd ledled Cymru; eu cryfder, eu dygnwch, eu parodrwydd i fod yn benderfynol, waeth cynddrwg bo’r amgylchiadau.

www.nationaltheatrewales.org

Nos Sadwrn 4 Mai 7.30pm

Prices and Times:

Sat 4th May

Pricing Information:

CategoryPrice
Full price:£ 12
Under 18's:£ 10
Full time students:£ 10
Senr.Citizens:£ 10
Other Conc.:£ 10

View Preview:

Cast

Perfformiwr – Llion Williams

Mae Llion o Ddyffryn Conwy ac mae’n Artist Cyswllt Theatr Clwyd.

Yn 2017 cyflawnodd y dwbl yng Ngwobrau Theatr Cymru; Actor Gorau yn Saesneg ar gyfer Belonging Re-live ac actor gorau yn Gymraeg ar gyfer Chwalfa (Theatr Genedlaethol Cymru). Hefyd derbyniodd Radd Anrhydedd o Goleg Prifysgol Bangor.

Mae ei waith theatr arall yn cynnwys: Iliad (National Theatre Wales), Ghosts, A Doll’s House, Abigail’s Party, The Herbal Bed, The Journey of Mary Kelly, A Christmas Carol, Rape of the Fair Country, Gaslight, A Small Family Business (Theatr Clwyd) a Porth y Byddar (Theatr Clwyd/Theatr Genedlaethol Cymru).

Mae ei waith teledu yn cynnwys: Hinterland, Keeping Faith, Craith, Outside Time, A Mind to Kill, The Mystery Files, Death of Liberty, C’mon Midffîld, Blodeuwedd, Ac Eto Nid Myfi a Gwaith Cartref.