Taliesin Live - Y Gadair Wag

Overview:

Llenyddiaeth Cymru yn cyflwyno:

Y Gadair Wag    

Bu farw Hedd Wyn yn ffosydd y Rhyfel Byd Cyntaf ganrif union yn ôl, a daeth yn symbol yng Nghymru o golledion enbyd y rhyfel. Gadawyd cadair wag ar nifer o aelwydydd ledled Ewrop yn sgil y Rhyfel Mawr, a dyma sioe farddoniaeth gan Ifor ap Glyn, Bardd Cenedlaethol Cymru, sy'n edrych ar hanes Bardd y Gadair Ddu o'r newydd. Bydd y cynhyrchiad arbrofol hwn, wedi ei gyfarwyddo gan Ian Rowlands, yn cyfuno ffilm a barddoniaeth i archwilio natur colled, ffiniau a hunaniaeth.

Mae'r digwyddiad hwn yn amlieithog ac mae'n o fewn cyrraedd pawb - siaradwyr di-Gymraeg a'r rhai nad ydynt yn rhugl yn yr iaith, fel y bydd Ifor ap Glyn, Bardd Cenedlaethol Cymru, yn adrodd yn Gymraeg, Fflemig a Gwyddeleg gyda'r cyfieithiad Saesneg yn ymddangos ar y sgrin.

Gyda nawdd gan Yr Ysgwrn a Rhaglen Canmlwyddiant y Rhyfel Byd Cyntaf Llywodraeth Cymru Cymru’n Cofio Wales Remembers 1914-1918 ac mewn parthneriaeth â’r Egin

Rhagor o wybodaeth yma.

Hyd y perfformiad: 1 awr (Gyda sesiwn holi ac ateb byr yn dilyn)

Dydd llun 18 Chwefror 1pm

Prices and Times:

Mon 18th Feb

Pricing Information:

CategoryPrice
Full price:£ 8