Taliesin Live - A Brave Face

Overview:

A Brave Face show trailer from Vamos Theatre on Vimeo.

Vamos Theatre yn cyflwyno

A Brave Face

 

"Dear mum, things are a bit tough right now. But don’t worry – I’m ok. I’ll tell you about it when I get back.”

Mae’r cwmni o fri, Vamos Theatre, yn cyflwyno ei stamp unigryw, di-eiriau, llawn mygydau, ar stori sy’n rhaid ei hadrodd. Afghanistan 2009: mae Ryan yno i weld y byd, dysgu crefft, byw bywyd. Ond ar un cyrch penodol, mae Ryan yn gweld pethau na allai eu trafod â neb arall.

Ac ar ôl dychwelyd adref, mae’r frwydr go iawn yn dechrau. Dyma ddrama sy’n trin a thrafod straen wedi trawma a’i effaith ar hyd yn oed y teuluoedd agosaf. Gyda dawn adrodd stori ddirdynnol, symudiadau corfforol a chraffter emosiynol.

“This production pulls punch after punch after punch. It’s essential theatre… and it makes a difference. It’s not to be missed, under any circumstances.” BBC Radio Shropshire

Os ydych chi'n archebu ar yr un pryd i weld y ddau ddramâu 'A Brave Face' a 'The Unreturning' (21-23 Chwefror 7.30pm), cewch gostyngiad o 20% ar bris tocyn cyfun + gwydr gwin am ddim* yn ddigwyddiad A Brave Face.

*Archebwch drwy'r Swyddfa Docynnau neu, os ydych chi'n archebu ar-lein, sicrhewch eich bod yn dewis y ddau ddigwyddiad ynghyd â'ch gwydraid o win.

 

Addas i rai 12 oed a throsodd, ac yn hygyrch i gynulleidfaoedd sy’n gallu clywed a’r byddar fel ei gilydd.

Friday 15 March 7.30pm

Prices and Times:

Fri 15th Mar

Pricing Information:

CategoryPrice
Full price:£ 14
Under 18's:£ 10
Full time students:£ 10
Schools.:£ 9
Senr.Citizens:£ 10
Other Conc.:£ 10