Taliesin Live - A Brave Face

Overview:

A Brave Face show trailer from Vamos Theatre on Vimeo.

Vamos Theatre yn cyflwyno

A Brave Face

"Dear mum, things are a bit tough right now. But don’t worry – I’m ok. I’ll tell you about it when I get back.”

Mae’r cwmni o fri, Vamos Theatre, yn cyflwyno ei stamp unigryw, di-eiriau, llawn mygydau, ar stori sy’n rhaid ei hadrodd. Afghanistan 2009: mae Ryan yno i weld y byd, dysgu crefft, byw bywyd. Ond ar un cyrch penodol, mae Ryan yn gweld pethau na allai eu trafod â neb arall.

Ac ar ôl dychwelyd adref, mae’r frwydr go iawn yn dechrau. Dyma ddrama sy’n trin a thrafod straen wedi trawma a’i effaith ar hyd yn oed y teuluoedd agosaf. Gyda dawn adrodd stori ddirdynnol, symudiadau corfforol a chraffter emosiynol.

Mae Taflen Sbardun a Diogelwch ar gyfer A Brave Face ar gael i gwsmeriaid. Mae'r Daflen Trigar a Diogelwch yn rhybuddio aelodau'r gynulleidfa am gynnwys a themâu sioe, gan gynorthwyo i leihau'r sbardunau posib i'r rhai sy'n byw gyda Straen Wedi Trawma. Maent ar gael ar gais neu gellir eu codi yn swyddfa docynnau Taliesin.

“This production pulls punch after punch after punch. It’s essential theatre… and it makes a difference. It’s not to be missed, under any circumstances.” BBC Radio Shropshire

Addas i rai 12 oed a throsodd, ac yn hygyrch i gynulleidfaoedd sy’n gallu clywed a’r byddar fel ei gilydd.

80 munud a dim egwyl

Friday 15 March 7.30pm

Prices and Times:

Fri 15th Mar

Pricing Information:

CategoryPrice
Full price:£ 14
Under 18's:£ 10
Full time students:£ 10
Schools.:£ 9
Senr.Citizens:£ 10
Other Conc.:£ 10