Taliesin Live - Pages of the Sea

Overview:

Pages of the Sea: Danny Boyle

Ar 11 Tachwedd 2018, bydd cymunedau yn ymgasglu ar draethau ledled y DU i ffarwelio. Mae'r gwneuthurwr ffilmiau Danny Boyle yn eich gwahodd i ymuno âg o i nodi 100 mlynedd ers y Cadoediad a diwedd y Rhyfel Byd Cyntaf. Bydd Pages of the Sea yn foment unigryw i ddweud ffarwél, gyda'n gilydd, i'r miliynau o ddynion a merched a adawodd eu glannau yn ystod y rhyfel, llawer ohonynt byth i dychwelyd.

Ar draeth Abertawe ar 11 Tachwedd bydd portread o unigolyn o'r Rhyfel Byd Cyntaf yn dod i’r golwg o'r tywod. Ac yna, wrth i'r llanw godi, gwyliwch wrth iddo gael ei olchi i ffwrdd wrth i ni gymryd munud i ffarwelio ar y cyd.

Mae Carol Ann Duffy wedi ysgrifennu cerdd yn arbennig i’r foment, i'w darllen gan unigolion, teuluoedd a chymunedau ar y diwrnod.

Dyma'r rhestr o ddigwyddiadau ar gyfer Tudalennau'r Môr yn Abertawe event_documents/Pages_of_the_Sea_Swansea_Schedule_Cym.pdf

Gallwch hefyd gymryd rhan ar-lein. Darganfyddwch unigolion eraill a adawodd eu glannau. Gwelwch eu hwynebau a darganfod pwy oeddynt. Y rhai o'ch cymuned chi, y rhai sy’n rhannu yr un enw â chi. Gallwch hefyd ychwanegu eich delwedd eich hun o rywyn o’r Rhyfel Byd Cyntaf o’ch teulu neu eich cymuned chi a dweud eich ffarwél personol.

Cewch gymryd ran a darganfod mwy ar: www.pagesofthesea.org.uk

11 Tachwedd 2018

Wedi'i gomisiynu gan 14-18 NOW mewn partneriaeth â'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol, Activate Performing Arts, Creative Foundation, Eden Project, National Theatre Scotland, Nerve Centre, Sunderland Culture a Chyngor Abertawe.

Cefnogir gan y Loteri Genedlaethol trwy Gyngor Celfyddydau Lloegr, Cronfa Dreftadaeth y Loteri a'r Gronfa Loteri Fawr, a'r Adran dros y Digidol, Diwylliant, Cyfryngau a Chwaraeon.

Gyda chymorth ychwanegol gan Backstage Trust, Bloomberg Philanthropies, Sefydliad Calouste Gulbenkian (Cangen DU) a National Rail.

Prices and Times:

Sun 11th Nov

Pricing Information:

CategoryPrice

View Preview:

14-18 NOW is working with regional partners to deliver workshops and events across the country in the lead up to 11 November 2018. There will be an opportunity for you or your community group to find out more about the people and stories of the First World War in your area; to explore the story of the face being drawn in the sand on your local beach; to create poetry and music to be shared on beaches on the day and to work with artists and writers to explore the themes of the First World War through poetry and art.

If you are interested in getting involved with events and workshops at this beach contact pagesoftheseacymru@gmail.com

More details about the activity happening on Swansea beach on Armistice will be made available in early November.

 

Estynodd Danny Boyle wahoddiad i Duffy ysgrifennu’r gerdd fel rhan o Pages of the Sea, fydd yn gweld miloedd o bobl yn ymgasglu ar draethau ar draws y DU a Gweriniaeth Iwerddon am weithred goffa anffurfiol ledled y wlad ar 11 Tachwedd 2018. Ysbrydolwyd teitl coffadwriaeth Cadoediad Danny Boyle, Pages of the Sea, gan linnell olaf soned Duffy ac fe’i comisiynwyd gan 14-18 NOW.

Fe ddarllenir The Wound in Time gan unigolion, teuluoedd a chymunedau wrth iddynt gasglu ar draethau ar Dachwedd 11 ac mae hefyd ar gael ar-lein.

Y CLWYF MEWN AMSER

Hwn yw’r clwyf mewn Amser. Ni all llanw a thrai’r ganrif,

Wrth lafarganu’u salmau chwerw, mo’i wella.

Nid y rhyfel i ladd pob rhyfel; esgorfa angau;

y pridd yn magu’i wyau clwc metel, a deor

cyflafan newydd. Ond sut y gallech chi wybod, mor ddewr

â chred wrth i chi gamu ar y cychod, dan ganu?

Diwedd Duw yn yr aer gwenwynig, ffrwydredig.

Y canu’n gyddfolchi’i waed ei hun. Synhwyro a wnawn

i chi roi eich byd dros gariad; sgwariau trefi’n dawel,

wrth ddisgwyl eu cofebion. Beth ddigwyddodd wedyn?

Rhyfel. Ac wedi hynny? Rhyfel. A heddiw? Rhyfel. Rhyfel.

Waeth i hanes fod yn ddŵr, yn ceryddu’r glannau hyn;

gan na ddysgwn ddim o’ch aberth ddi‐ben‐draw.

Eich wynebau'n boddi yn nhudalennau'r môr.

 

Carol Ann Duffy, 2018