Taliesin Live - Nyrsys

Overview:

Theatr Genedlaethol Cymru yn cyflwyno

NYRSYS

Ysgrifennwyd gan Bethan Marlow
Caneuon gan Bethan Marlow & Rhys Taylor
Syniad gwreiddiol gan Sara Lloyd & Bethan Marlow

A hithau’n flwyddyn pan fo’r Gwasanaeth Iechyd Gwladol yn 70 oed, cawn gipolwg ar brysurdeb dyddiol ward canser mewn ysbyty yng Nghymru heddiw, gyda sgript a chaneuon wedi’u llunio o gyfweliadau â nyrsys ‘go iawn’. Mae’r ddrama newydd hon yn rhoi llwyfan i brofiadau nyrsys – yr heriau y maen nhw’n eu hwynebu yn eu gwaith o ddydd i ddydd, a’r
direidi, y chwaergarwch, a’r teimlad o alwedigaeth sy’n eu cynnal. Dyma ddarlun o’r galon o fywyd a gwaith yr arwyr hyn sy’n gofalu amdanom ni ac am ein hanwyliaid mewn cyfundrefn iechyd dan bwysau parhaol.

Sioe yn y Gymraeg, cyfieithiad ar gael drwy ap Sibrwd.   theatr.cymru

Mewn cydweithrediad â Pontio .

Canllaw oed: 11+

Mae staff y GIG (NHS) yn cael gostyngiad o 10%.

Nos Sadwrn 1 Rhagfyr 7.30pm

Prices and Times:

Sat 1st Dec

Pricing Information:

CategoryPrice
Full price:£ 12
Under 18's:£ 10
Full time students:£ 10
Senr.Citizens:£ 10
Other Conc.:£ 10

View Preview:

Cliciwch ar y dolenni isod ar gyfer y Pecynnau Addysg Cymraeg a Saesneg ar gyfer ysgolion.

Pecyn Addysg Cymraeg: site_documents/Pecyn_addysg_Cymraeg.pdf

Pecyn Addysg Saesneg: site_documents/Pecyn_addysg_Saesneg.pdf