Taliesin Live - The Unreturning

Overview:

Cynhyrchiad A Frantic Assembly a Theatr Brenhinol Plymouth

The Unreturning

Drama newydd gan Anna Jordan

I want to return to my home. I want a hero’s welcome: fanfares and brass bands and sausage rolls and jaeger bombs. I want to lie under the skylight on my mum’s bed and watch clouds. I want to go out in my hometown, drink and dance and shout for no reason! I want to sing in the streets and puke in the gutter and they will never know. None of them will ever know what I...

A ellir creu dechrau newydd o ddiwedd ? Mewn tref arfordirol yng ngogledd Prydain, mae tri dyn yn dychwelyd adref. Ym 1918, mae George yn dychwelyd o’r Ffrynt Gorllewinol. Yn 2013, mae Frankie yn ôl, wedi ei dymor ar ddyletswydd yn Affganistan. A rhyw dro yn y dyfodol agos, mae Nat yn dychwelyd o wersyllfa i ffoaduriaid dramor i’w dref enedigol. Caiff eu straeon eu plethu ynghyd yn y ddrama newydd hynod gyfareddol hon a chyda natur gorfforol enwog Frantic. Bydd y cast yn cynnwys Jared Garfield,  Joe Layton,  Jonnie Riordan  a  Kieton  Saunders-Browne. 

Mae The Unreturning yn ymchwilio i effaith bellgyrhaeddol rhyfel ar fywydau ifanc, gan ofyn – beth yw gwir ystyr dod adref? Beth yw cartref? A phan fydd profiad wedi’ch rhwygo’n ddarnau mân, a fydd cartref yn eich helpu i ddod â’r darnau hyn ynghyd unwaith eto, neu a fydd yn eich trin fel gwirionedd hyll nad yw’n fodlon ei wynebu?

Roedd pob un o'r pedwar aelod cast yn The Unreturning yn rhan o’r rhaglen Ignition, sydd bellach yn ei degfed flwyddyn, cyn iddynt symud ymlaen i hyfforddi’n broffesiynol a dilyn gyrfaoedd actio.

“Performed with heart and focus, it is fluid, brooding and intense.” THE GUARDIAN

Hyd y perfformiad: 1 awr 40 munud (Dim egwyl)

Yn cynnwys iaith gref iawn

Oedran argymelledig: 14+

Dydd Iau 21 Chwefror 7.30pm
Dydd Gwener 22 Chwefror 1pm (matiniaid ysgolion) a 7.30pm
Sadwrn 23 Chwefror 7.30pm

Prices and Times:

Thu 21st Feb - Sat 23rd Feb

Pricing Information:

CategoryPrice
Full price:£ 14
Under 18's:£ 10
Full time students:£ 5
Senr.Citizens:£ 10
Other Conc.:£ 10