Taliesin Live - Now for More/Nawr am Fwy

Overview:

Now for More/Nawr am Fwy

Dydd Gwener 21 - Dydd Sadwrn 29 Medi

Bydd Nawr am Fwy yn rhoi cyfle i ymwelwyr ymwneud â thema Nawr Yr Arwr dros y penwythnos i gyd. Mae Abertawe yn ddinas llawn amrywiaeth sy’n fwrlwm o dreftadaeth, diwylliant a chreadigrwydd. Mae’n bair o amgueddfeydd, orielau, parciau a theatrau, a bydd y rheini, yn eu ffyrdd eu hunain, yn dehongli effaith rhyfel a gwrthdaro ar berthynas pobl â’i gilydd.

Fe wneir hyn drwy ddigwyddiadau arbennig, arddangosfeydd, sgyrsiau gan artistiaid, gweithgareddau a llwybrau i’r teulu, celf gyhoeddus, gweithdai a llwybrau i’r teulu, celf gyhoeddus, gweithdai a pherfformiadau mewn mannau mor amrywiol ag orielau celf, theatrau, amgueddfeydd, siop, parc sglefrio, sinema a thafarn / bwyty!

Artistiaid cyfoes fydd yn gyfrifol am y rhain, a hynny mewn lleoliadau niferus drwy Abertawe. Bydd arddangosfa ‘End of Empire' Yinka Shonibare MBA (RA) yn ganolog i Nawr y Penwythnos, a honno i’w gweld yn Oriel Glynn Vivian. 14-18 NOW sydd wedi comisiynu'r gwaith hwn hefyd. Mae’n waith hynod o arwyddocaol, ac yn wrthbwynt o bwys i Nawr Yr Arwr/Now The Hero – mae’n drosiad o ddeialog, cydbwysedd a gwrthdaro.

Bydd mynediad YN RHAD AC AM DDIM i’r holl leoliadau a’r prosiectau sy’n rhan o Nawr y Penwythnos.

Mwy o fanylion ar gael yn www.nawryrarwr.cymru/now-for-more

 

Ffoto: Yinka Shonibare MBE, End of Empire 2016.

Drwy garedigrwydd yr artist ac Oriel Stephen Friedman, Llundain, a gomisiynwyd ar y cyd gan 14-18 NOW a Turner Contemporary, Margate, DU.