Taliesin Live - Nawr Yr Arwr/Now The Hero

Overview:

Nawr Yr Arwr/Now The Hero

DIGWYDDIAD COFFÁU PWERUS 2 AWR A HANNER YN CYNNWYS GWRTHDARO, PROTESTIO, PERFFORMIAD A LLÊN YN CAEL EI CHYNNAL YN TRAETH ABERTAWE AC YN AC O GWMPAS NEUADD BRANGWYN.

Nos Fawrth 25 - Nos Sadwrn 29 Medi 6.30pm

 

Medi

Mae tri milwr wedi glanio ar draeth yn Abertawe. Mae mwg ym mhob man... Tri rhyfelwr o dair oes wahanol: Y Rhyfel Mawr / Cyfnod y Celtiaid / Yr Oes Hon. Maen nhw'n rhedeg am loches. Wrth iddyn nhw ruthro dros y tywod mae heddychwr o brotestiwr yn datgan llinellau agoriadol cerdd hynafol drwy gorn siarad. Mae'r geiriau'n atseinio o hyd. Heno byddant yn cael eu canu...

Profiad theatrig i ymgolli ynddo yw Nawr Yr Awr/Now The Hero, a hwnnw'n tywys y gynulleidfa ar daith hynod drwy dair stori ryfel sy'n cydblethu, o hanes y Celtiaid, i'r Rhyfel Mawr, i'r gwrthdaro yn ein byd cyfoes.

Prosiect sy'n cyfuno sawl math o gelfyddyd yw Nawr Yr Arwr/Now The Hero, a hwnnw'n cael ei gynnal ar un safle penodol. Marc Rees, yr artist aml-ddisgyblaeth sy'n hanu o Abertawe, sy'n gyfrifol am y prosiect ar ôl cael gwahoddiad personol gan 14-18 NOW i greu gwaith celfyddydol Cymreig o bwys i goffáu'r Rhyfel Mawr. Bydd y cyfan yn cael ei gynnal yn Neuadd Brangwyn, ac yn yr ardal o'i hamgylch, adeg y Cynhaeaf ym mis Medi 2018.

Bydd y sioe'n cynnwys requiem gan y diweddar Johann Jóhannsson, y cyfansoddwr o Wlad yr Iâ a enwebwyd am Oscar ('The Theory of Everything', 'Sicario' ac 'Arrival'), ar y cyd â'r cyfansoddwr ar ei dwf o Gymru, Owen Morgan Roberts. Owen Sheers, yr awdur sydd wedi ennill gwobr BAFTA, fydd yn gyfrifol am y libreto (awdur 'Mametz', 'The Passion', 'Aberfan: The Green Hollow'), a Polyphony, côr byd-enwog Stephen Layton ac enillwyr gwobr Grammy, fydd yn canu.

Man cychwyn Nawr Yr Arwr/Now The Hero yw 16 o ddarluniau mawr gan Frank Brangwyn, a'r rheini'n ffurfio Paneli'r Ymerodraeth Brydeinig.

Mwy o fanylion ar gael yn  www.nowthehero.wales

 

Hyd y perfformiad tua 2.5 awr.

Canllaw oed 12+.

BSL - Iau 27 Medi

Perfformiad â disgrifiad sain - Gwener 28 Medi

Tocynnau ar gael o'r Theatr Grand Abertawe yn: www.swansea.gov.uk/swanseagrandtheatre

Neu Galwch: 01792 475715.

Prices and Times:

Tue 25th Sep - Sat 29th Sep

Pricing Information:

CategoryPrice
Full price:£ 15
Other Conc.:£ 12