Taliesin Live - Uplands Arts - Iolanthe

Overview:

Uplands Arts yn cyflwyno

Gilbert & Sullivan’s

Iolanthe

100 mlynedd yn ôl cafodd merched yr hawl i bleidleisio. Yr hyn sy’n llai hysbys yw eu dylanwad ar y Senedd ychydig o flynyddoedd cyn hynny – ac yn enwedig ar Dŷ’r Arglwyddi, a doedd bywyd yno byth yr un fath wedyn.

Gyda cherddorfa lawn unwaith eto o dan arweiniad Roger Hart, ymunwch â ni i ddarganfod beth sy’n digwydd pan fo criw brith o ferched goruwchnaturiol yn chwifio’u ffyn hud. Yn sydyn mae’n rhaid i Arglwyddi ddangos eu bod yn ddeallus ac mae gŵr ifanc yn darganfod pa mor anodd yw hi i fod yn ddeuhiliol pan nad yw un o’r hilion yn ddynol mewn gwirionedd.

Tocynnau ar gael o Bernadette Powell ar 01792 421261 neu aelodau’r Cymdeithas neu o Swyddfa docynnau Taliesin ar 01792 602060

Nos Fercher 26 i Nos Sadwrn 29 Medi 7.15pm

Prices and Times:

Wed 26th Sep - Sat 29th Sep

Pricing Information:

CategoryPrice
Full price:£ 14