Taliesin Live - Cân yr Adar

Overview:

Birdsong - Cân yr Adar from Sinfonia Cymru on Vimeo.

Mae Cân yr Adar yn gydweithrediad rhwng y pianydd jazz/cyfansoddwr Gwilym Simcock, y gantores/gyfansoddwraig Kizzy Crawford a cherddorfa siambr arobryn Sinfonia Cymru, sy’n cyfuno cerddoriaeth jazz, glasurol a chanu’r enaid/canu gwerin trwy gasgliad o ganeuon dwyieithog hudolus a ysbrydolwyd gan goedwig hynafol Carngafallt ym Mhowys.

Mae fforest law Geltaidd sy’n byw ac anadlu yng Nghymru. Mae Cân yr Adar yn defnyddio cerddoriaeth i adrodd stori RSPB Carngafallt, sy’n gartref i ecosystem gymhleth o blanhigion ac anifeiliaid. Yn y gwanwyn, mae cân yr adar yn llenwi’r aer. Yn ystod misoedd yr haf, mae’r goedwig yn blodeuo a gwelwn y genhedlaeth ddiweddaraf o anifeiliaid y goedwig yn mentro allan. Wrth i ddail yr hydref ddechrau disgyn, mae heidiau o adar mudol yn llenwi’r aer. Yn ystod y gaeaf, mae’r anifeiliaid yn chwilio am gynhesrwydd a bwyd wrth iddynt aros i’r gwanwyn gyrraedd unwaith eto. Ymunwch â’r meistr jazz, Gwilym Simcock, y gantores/gyfansoddwraig fawr ei chlod, Kizzy Crawford, ac ensemble o gerddorfa siambr arloesol Sinfonia Cymru ar daith trwy natur a’r tymhorau, sy’n cynnwys tafluniadau ffilm gan yr artist gweledol, Ruby Fox.

Treuliwch ddydd a nos ym myd natur; dihangwch rhag y sŵn a dysgwch sut i wrando eto, wrth i chi gamu i mewn i fyd mesmerig, atgofus, calonnog a bywiocaol Cân yr Adar.

Os ydych chi'n archebu ar yr un pryd i weld y ddau ddigwyddiad cerddorol 'Birdsong - Cân yr Adar' (13/05 7.30pm) a 'Huw Warren: Do Not Go Gentle' (14/05 7.30pm), byddwch yn cael gostyngiad o 20% ar y pris tocyn cyfun.

Nos Sul 13 Mai 7.30pm

Prices and Times:

Sun 13th May

Pricing Information:

CategoryPrice
Full price:£ 16
Under 18's:£ 5
Senr.Citizens:£ 12
Other Conc.:£ 12

View Preview:

consesiwn £12
Grwpiau £10
Dan 27 Oed £5