Taliesin Live - Caledi Bod yn Ddynol

Overview:

Dathliad o galedi ac anawsterau bod yn ddynol.

Nod y diwrnod yw darparu amser a lle i ystyried iechyd meddwl drwy siaradwyr, gweithdai, ffilm, celf a barddoniaeth. Bydd un o bob tri ohonom yn cael profiad o broblem iechyd meddwl.

Mae’r ŵyl hon yn agored i bawb: myfyrwyr, pobl sydd wedi cael profiad personol o drallod meddwl, ymarferwyr, artistiaid, tiwtoriaid, gweithwyr rheng-flaen. Mae rhagor o fanylion i’w cael ar y wefan.

 

I ARCHEBU YMWELIAD :
https://www.fatsoma.com/campus-life/depof6qc/hardships-of-being-human-a-festival-of-mental-he

 

Prices and Times:

Tue 24th Apr

Pricing Information:

CategoryPrice
Full price:£ 25.
Under 18's:£ 11.50
Full time students:£ 11.50
Senr.Citizens:£ 11.50
Other Conc.:£ 11.50