Taliesin Live - Alex Beard: Natural Born Learners

Overview:

Gan fynd i’r afael â phopeth – o ddeallusrwydd artiffisial i’n dealltwriaeth gynyddol ni o ymennydd babanod, o wreiddiau creadigrwydd i’r ffordd y gall ystafelloedd dosbarth fod yn beiriannau eithafiaeth yn ddiarwybod – dyma Alex Beard, o’r tu mewn i fyd addysg, yn ein harwain ni o’r coridorau gorlawn yn un o ysgolion uwchradd Llundain i’r neuaddau uwch-dechnoleg yn Silicon Valley, drwy’r ffatrïoedd arholi yn Ne Korea i’r ystafelloedd dosbarth cynhwysol yn y Ffindir i ddatgelu ein bod ni, heddiw, ar drothwy chwyldro ym maes dysgu.

Digwyddiad am Ddim

Nos Fercher 18 Ebrill 7.30pm

Prices and Times:

Wed 18th Apr

Pricing Information:

CategoryPrice
Full price:£ 0