Taliesin Live - Catrin Finch & Seckou Keita (Cymru/Senegal)

Overview:


Cynhyrchiad Theatr Mwldan

Catrin Finch & Seckou Keita (Cymru / Senegal)

Gyda chefnogaeth gan Gwyneth Glyn

Mae’r cydweithrediad aruthrol hwn, sy’n fawr ei glod gan y beirniaid, ac sydd wedi ennill gwobrau di-ri, rhwng dau berfformiwr penigamp - y delynores Gymreig Catrin Finch a’r chwaraewr kora o Senegal, Seckou Keita - yn darparu arddangosfa syfrdanol o gerddoriaeth o’r radd flaenaf.

Gan dynnu’n ddwfn ar eu traddodiadau amrywiol eu hunain a’u trawsffurfio gyda synergedd hynod, mae Catrin a Seckou wedi adeiladu enw da heb ei ail am eu perfformiadau rhyfeddol. Yn dilyn llwyddiant ysgubol eu halbwm cyntaf, bydd eu hail albwm SOAR, y bu aros mawr amdano, yn lansio ym mis Ebrill 2018. Mae’r albwm yn troi o gwmpas adenydd y gwalch, yr aderyn ysglyfaethus godidog a ddychwelwyd i Gymru’n ddiweddar yn dilyn absenoldeb o ganrifoedd, sy’n gwneud ei daith flynyddol o 3,000 milltir o arfordiroedd Gorllewin Affrica i aberoedd Cymru, gan hedfan dros rwystrau o waith Dyn, yn yr un modd a bydd cerddoriaeth a breuddwydion yn gwneud, mewn siwrnai gynhenid ac epig o wytnwch.

Yn gyfareddol, yn fesmereiddiol, yn gywrain ac yn etheraidd, dyma i chi gerddoriaeth nodedig a phrofiad byw gwefreiddiol.

“oh my God, incredible… you’re witnessing a state of rapture, it’s entrancing” Toby Jones, actor

“Absolutely hypnotic" Guy Garvey, BBC 6 Music

Nos Wener 18 Mai 7.30yh

Prices and Times:

Fri 18th May

Pricing Information:

CategoryPrice
Full price:£ 19
Under 18's:£ 17.50
Full time students:£ 17.50
Senr.Citizens:£ 17.50
Other Conc.:£ 17.50