Taliesin Live - Lift

Overview:

Coleg Castell-nedd Port Talbot

LIFT

Coreograffyddion: Craig Coombs, Elise Addiscott, Saydi Jones, Caryn Pritchard

Bydd LIFT, cwmni dawns swyddogol Grŵp Colegau Castell-nedd Port Talbot, yn dychwelyd i ganolfan Taliesin eleni. Yn cael ei ddisgrifio’n aml fel cwmni sy’n ‘mynd â dawnsio i uchelfennau newydd’, mae ei lwyddiant yn adleisio adran ddawns hynod ffyniannus a bywiog y Coleg, sydd wedi mynd o nerth i nerth yn ystod y degawd diwethaf, gan fwynhau perfformio ochr yn ochr â Ballet Cymru ac ar Lwyfan Dawns Ieuenctid Cwmni Dawns Cenedlaethol Cymru.

Mae’r cwmni’n addo dangos talentau dawnsio ifanc gorau’r coleg gan berfformio gwaith gan ddefnyddio steiliau amrywiol gan y coreograffyddion canlynol: Craig Coombs, Elise Addiscott, Saydi Jones a Caryn Pritchard.

Nos Fercher 28 Mawrth 7.30pm

Prices and Times:

Wed 28th Mar

Pricing Information:

CategoryPrice
Full price:£ 8
Under 18's:£ 6
Full time students:£ 6
Senr.Citizens:£ 6
Other Conc.:£ 6