Taliesin Live - Louder is Not Always Clearer

Overview:


Louder is Not Always Clearer

Cynhyrchiad gan Mr and Mrs Clark

Wedi'i Ddisgwylio a'i Berfformio gan Jonny Cotsen

Wedi'i Ddisgwylio a'i Gyfarwyddo gan Gareth Clark

Dylunio Sain Chris Young

Coreograffi Catherine Bennett

Mae Jonny yn athro, arweinydd gweithdy a chefnogwr pêl droed brwd. Mae newydd ddod yn dad. Mae ei ffrindiau’n dweud ei fod yn allblyg ac yn caru cerddoriaeth, gwyliau a chlybiau nos. Mae Jonny yn fyddar. Cafodd ei eni’n fyddar i rieni gyda chlyw a oedd yn ofni y byddai ei anabledd yn creu stigma yn erbyn eu mab a’r teulu.

Mae Louder Is Not Always Clearer yn bortread gonest o freguster dyn byddar, wedi’i greu a’i berfformio gan ddyn byddar. I gynulleidfa sy’n gallu clywed, mae’n brofiad emosiynol ac yn agoriad llygad. I aelodau byddar y gynulleidfa mae’r sioe’n stori gyfarwydd am gamddealltwriaeth ac ynysu. I bob cynulleidfa mae’n stori gyda hiwmor ond hefyd yn stori ingol am ymgais un dyn i ymdopi, ffitio i mewn a chael ei dderbyn.

Mae Mr and Mrs Clark yn creu perfformiadau newydd ac arloesol sy’n hudo cynulleidfaoedd. Roedd y Clarks ar y rhestr fer am Wobr Ryngwladol Rhyddid i Lefaru Amnesty yn 2015 a chyflwynodd (F.E.A.R.) fel rhan o Gymru Yng Nghaeredin yn 2017.

#LouderVClearer

Nos Iau 22 Chwefror 7.30yh

Spice.png

Prices and Times:

Thu 22nd Feb

Pricing Information:

CategoryPrice
Full price:£ 12
Under 18's:£ 10
Full time students:£ 10
Schools.:£ 8
Senr.Citizens:£ 10
Other Conc.:£ 10