Taliesin Live - Motionhouse: Charge

Overview:


Motionhouse

Charge

Egni yw holl nod Charge, y sioe amlgyfrwng newydd wefreiddiol gan y cwmni dawns o safon byd, Motionhouse. O’r egni trydanol sy’n tanio bywyd dynol i guriad ein calonnau a’r atgofion rydyn ni’n eu creu, mae chwe pherfformiwr yn defnyddio dawns ac acrobateg i dreiddio’n ddwfn i’r corff dynol, gan olrhain stori anhygoel yr egni yn ein bywydau ni.

Mae tafluniadau digidol yn creu byd ar y llwyfan lle mae dawnswyr a delweddau’n rhyngweithio’n ddi-dor, gan gyflwyno straeon bywyd am egni yn ein cyrff ein hunain a sut rydyn ni fel pobl yn trin egni.              

Mewn cyfuniad cyffrous o gelf a gwyddoniaeth, mae Motionhouse wedi gweithio gyda phartneriaid o Brifysgol Rhydychen ar rôl trydan yn y corff dynol i ysbrydoli’r sioe. Charge yw trydedd elfen ‘Trioleg y Ddaear’ Kevin Finnan, gan ddatblygu ar themâu a astudiwyd yn Scattered (2009) a Broken (2013) am ein perthynas gyda dŵr a’r Ddaear.

"Utterly mesmerizing ... honestly one of the best things I have seen on stage. period. See it!" BBC RADIO MANCHESTER

Nos Wener 9 Chwefror 7.30yh

Spice.png

Prices and Times:

Fri 9th Feb

Pricing Information:

CategoryPrice
Full price:£ 14
Under 18's:£ 12
Full time students:£ 12
Schools.:£ 8
Senr.Citizens:£ 12
Other Conc.:£ 12