Taliesin Live - The Trials of Oscar Wilde

Overview:

Cyd-Gynhyrchiad Mappa Mundi | Theatr Mwldan Co-Production

The Trials of Oscar Wilde 


Gan / By Merlin Holland a/and John O’ Connor

Nos Iau 14 Chwefror 1895 oedd noson agoriadol orfoleddus The Importance of Being Earnest ac uchafbwynt gyrfa Oscar Wilde. Llai na 100 diwrnod yn ddiweddarach roedd yn garcharwr ac yn fethdalwr cyffredin, wedi ei ddedfrydu gan y Goron i ddwy flynedd a hanner o lafur caled am fod yn hoyw. Ond beth a ddigwyddodd yn ystod y prawf a beth a ddywedodd Wilde? A gafodd ei drin yn llym neu a oedd yn gyfrifol am ei ddinistr ei hun? Gan ddefnyddio’r geiriau go iawn a lefarwyd yn y llys, gallwn deimlo beth yr oedd fel i fod yng nghwmni athrylith amherffaith - gan fod y gŵr hwn sy’n llai na pherffaith yn cael ei droi’n ddyn dibwys.

Mae Mappa Mundi yn rhoi cyfle i gynulleidfaoedd i weld yr Oscar go iawn am y tro cyntaf, yn brwydro dros ei gelf yn ogystal â’i fywyd wrth i ni gael blas go iawn o ddeallusrwydd Oscar ar ei orau - ei gymhlethdod, ffraethineb a’i ddynoliaeth ddwys.

Wedi ei gyd-ysgrifennu gan John O’Connor a Merlin Holland; ŵyr Oscar Wilde.

Wedi ei noddi’n rhannol gan Gyngor Celfyddydau Cymru a Llywodraeth Cymru, a’r Loteri Genedlaethol.

Amser rhedeg - 2awr (gan gynnwys egwyl).

Gwener 5 & Sadwrn 6 Mai 7.30yh

Spice_logo.jpg


Prices and Times:

Fri 5th May - Sat 6th May

Pricing Information:

CategoryPrice
Full price:£ 14
Under 18's:£ 12
Full time students:£ 12
Senr.Citizens:£ 12
Other Conc.:£ 12