Taliesin Live - Nine Lives

Overview:

Ysgrifennwyd gan Zodwa Nyoni

Perfformiwyd gan Lladel Bryant

Cyfarwyddwyd gan Alex Chisholm

Cyflwynir gan Leeds Studio ar y cyd â’r West Yorkshire Playhouse

Ar ôl ffoi o’i gartref yn Zimbabwe lle mae ei fywyd dan fygythiad yn sgil ton newydd o homoffobia, daw Ishmael i chwilio am loches yn y Deyrnas Unedig. Mae Ishmael, sydd wedi’i anfon i Leeds, yn aros i glywed ei dynged, yn aros am fywyd newydd i ddechrau ymhlith dieithriaid. Mae’r dieithiriaid hyn yn ei ddrwgdybio ac nid ydynt ei eisiau yno. Ond nid pawb sy’n ddrwg... a all ddod o hyd i rywle y gall alw’n gartref eto?

Roedd rhai ohonom eisiau stopio bod ag ofn.

Roedd rhai ohonom eisiau dod o hyd i ni’n hunain.

Roedd rhai ohonom eisiau perthyn.

Clyma Zodwa Nyoni (Awdur Preswyl West Yorkshire Playhouse/Channel 4 2014) hiwmor a dynoliaeth at ei gilydd i olrhain y straeon personol go iawn y tu cefn i benawdau lloches.

“..mae ffraethineb yr ysgrifennu ac ysgafnder arddull y chwarae’n rhoi dyfnder i’r ddrama” THE HERALD.

“Mae Nine Lives yn bwrw goleuni ar realiti bod yn geisiwr lloches ym Mhrydain fodern. Mae’n debyg nad setiau teledu sgrin wastad a choginio elyrch y Frenhines yw’r nod. Pwy a wyddai?” NICK AHAD, THE YORKSHIRE POST

Nos Wener 25 Medi 7.30yh

Prices and Times:

Fri 25th Sep

Pricing Information:

CategoryPrice
Full price:£ 10
Under 18's:£ 8
Full time students:£ 8
Senr.Citizens:£ 8
Other Conc.:£ 8