Taliesin Live - Unknown Pleasures #8: Making Belief

Overview:

Unknown Pleasures: Experiments in Theatre yw enw partneriaeth gyffrous ac arloesol rhwng Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant a Chanolfan Celfyddydau Taliesin. Bydd y cyfarwyddwr, y perfformiwr, y coreograffydd a'r gwneuthurwr ffilmiau, Jo Fong, yn arwain y prosiect eleni gan arddangos rhai o'r doniau newydd gorau yn y sir.

Mae Making Belief yn ymdrin â'r hyn yr oeddem, yr hyn yr ydym nawr
a'r hyn y gallem fod. Mae'n ymwneud â breuddwydion, gobaith a photensial na ellir mo'i ddiffinio. Mae grŵp o gelwyddgwn hyfforddedig (actorion) yn dod i'r llwyfan...

"Rydyn ni'n ceisio gwneud iddo
ddigwydd. Does gennym ddim i'w golli. Gallem wneud unrhyw beth. Gallem ddawnsio hyd yn oed!"

Nos Iau 11 & Nos Wener 12 Mehefin 7.30pm

Prices and Times:

Thu 11th Jun - Fri 12th Jun

Pricing Information:

CategoryPrice
Full price:£ 9
Under 18's:£ 7
Full time students:£ 7
Senr.Citizens:£ 7
Other Conc.:£ 7