Taliesin Live - Ignorance

Overview:

Mae'r gynulleidfa yn cymryd rhan yn y perfformiad.

Dychmygwch petaech chi byth wedi gweld yr awyr mewn gwirionedd, dim ond wedi clywed amdani mewn straeon? Dychmygwch petaech chi byth wedi cerdded mewn glaswellt hir neu wedi clywed taranau go iawn; petaech chi byth wedi synhwyro awel haf yn dod i'r tir oddi ar y môr. Beth petaech chi byth wedi cyfarfod â dieithryn neu fwytho ci neu gael eich dal yn y glaw, a beth os mai'r unig bethau yr oeddech chi'n eu gwybod am y tu allan oedd yr hyn a ddywedwyd wrthych gan bobl a oedd wedi bod yno? A beth petai'r bobl hyn wedi dweud celwydd? Beth os nad oeddech chi'n gwybod unrhyw beth i sicrwydd, os nad oeddech chi'n gwybod unrhyw beth o gwbl?

Mae'r crëwr theatr arloesol, Gerald Tyler, a myfyrwyr blwyddyn olaf o'r Ganolfan Arferion Perfformio Cyfoes ym Mhrifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant, Abertawe, yn parhau â thraddodiad y prosiect Unknown Pleasures gydag ymgais i lwyfannu perfformiad theatr ffugwyddonol diffuant heb unrhyw eironi. Mae'r niferoedd a ganiateir yn y gynulleidfa yn gyfyngedig, bydd lle i rai sefyll (os ydynt yn gallu) ac mae'n eithaf posibl y gallai actor "gyffwrdd" â chi.

O syniad gwreiddiol a ddatblygwyd mewn cydweithrediad â Theatr Volcano, mae Unknown Pleasures yn fenter ar y cyd rhwng Canolfan Gelfyddydau Taliesin a'r Ganolfan Arferion Perfformio Cyfoes ym Mhrifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant, gan ddwyn ynghyd artistiaid gorau Cymru a'i thalent newydd mwyaf addawol.

Prices and Times:

Thu 15th May - Sat 17th May

Pricing Information:

CategoryPrice
Full price:£ 7
Under 18's:£ 5
Full time students:£ 5
Senr.Citizens:£ 5
Other Conc.:£ 5