Taliesin Live - The Two Dylans

Overview:

Nos Sadwrn 19 Tachwedd, 7.30pm

The Two Dylans

Tocynnau: £8

Consesiynau: £6

Mae grŵp o awdurdodau enwog ar waith y ddau fardd yn egluro ac yn trafod yr eiconau chwedlonol hyn o’r ugeinfed ganrif. Roedd y Beat Generation yn dod i’r amlwg adeg marwolaeth Dylan Thomas. Raison d’être beirdd y Beat oedd bod yn enwog ac yn llwyddiannus ac roedden nhw am i bawb fod fel nhw. Dyna’n union oedd Dylan Thomas, ar ôl iddo deithio America ym 1950, 1952, a dwywaith ym 1953. Roedd Dylan Thomas yn ymgorffori’r hyn yr oedd beirdd y Beat yn dyheu i fod, sef bohemaidd ac enwog, a thrwyddynt efelychodd Bob Dylan ei enwogrwydd.

Dywedodd y bardd Beat o Belmont Avenue am Dylan Thomas: ‘Dylan Thomas oedd llais mawr barddoniaeth pan oeddwn yn y coleg. Roedd ei enwogrwydd, ei athrylith, ei yfed, ei ymdeimlad diamod o ddiffyg cyfrifoldeb cymdeithasol o ddiddordeb mawr i ni (y beirdd ifanc i gyd)’. Mae Taliesin yn talu teyrnged i Bob Dylan ym mlwyddyn ei ben-blwydd yn saith deg oed trwy ei gymharu gyda’r gŵr o Abertawe o’r un enw ag ef, Dylan Thomas.

Aelodau’r panel yw Michael Gray (awdur Song & Dance Man: The Art of Bob Dylan, Hand Me My Travelin’ Shoes: In Search of Blind Willie Mctell a The Bob Dylan Encyclopedia); David Boucher (awdur Dylan and Cohen: Poets of Rock and Roll a The Political Art of Bob Dylan) a Jeff Towns, (perchennog Dylan's Bookstore, casglwr ac awdurdod ar Dylan Thomas).

Prices and Times:

Sat 19th Nov

Pricing Information:

CategoryPrice
Full price:£ 8.00
Under 18's:£ 6.00
Full time students:£ 6.00
Senr.Citizens:£ 6.00
Other Conc.:£ 6.00