Owen Griffiths - Associate Artist

Owen Griffiths - Artist Cysylltiol

 

Rwy'n artist ymarfer cymdeithasol sy'n gweithio gyda safleoedd a chymunedau, gan ymateb i bensaernïaeth, pobl a lleoedd. Mae gen i ddiddordeb yn y rolau beirniadol a threchol mae cyfalaf, y pensaer a'r cynlluniwr (trefol) yn eu chwarae yn ein profiad beunyddiol, a sut rydym yn ymateb i'r datgysylltiad rhwng cymuned, lleoedd, ein hamgylchedd a'r grymoedd a'r delfrydau sy'n cynnal yr anghydbwysedd hwn.

 

Mae fy ngwaith wedi cynnwys gerddi, gweithdai, mannau gwyrdd mewn cymunedau, prosiectau ar sail ymchwil, arddangosfeydd a ffilm. Mae fy ymchwil yn canolbwyntio ar feirniadaeth bensaernïol, modelau cymunedol amgen, brwydrau cymunedol/gwleidyddol a 'thir bwytadwy' fel lleoliadau i wrthsefyll goruchafiaeth normadol yn ein tirweddau trefol a dinesig. Mae archwilio modelau cyfranogol a gweithdai er mwyn hwyluso cynllunio neu gydweithio cymunedol yn ddiddordeb parhaus i mi ac un sy'n tyfu.

 

Mae gen i ddiddordeb yn rôl yr artist fel ffordd iwtopaidd o fyw; gweithio fel cymeriadau gwahanol mewn tiriogaeth newidiol.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Owen Griffiths yw Llysgennad Cymru Greadigol 2016. Yn 2014, bu'n Gymrawd Ymchwil y Cyngor Prydeinig yn UDA, ac yn 2012 creodd brosiect Llysiau'r Vetch, lleoliad amaethyddol cymunedol ar gyfer dros gant o bobl yn ei dref enedigol, Abertawe. Yn 2015, graddiodd o'r Ysgol Waliau a Gofod yn Academi'r Celfyddydau Cain, Copenhagen. Ef yw artist preswyl Uned Ddiogel Hillside ac Ymgynghorydd Cenedlaethol ar Bensaernïaeth ac Adfywio Cyngor Celfyddydau Cymru. Mae Griffiths yn gweithio'n aml gyda chydweithwyr hirdymor, Fern Thomas ac Isabel Griffin, ac mae'n rhan o sawl cydweithfa yn y DU a Sgandinafia.

aboutreconnection.com a vetchveg.co.uk

 

Y Neuadd Fawr

Gallwch archebu tocynnau ar gyfer digwyddiadau yn lleoliad diweddaraf Prifysgol Abertawe drwy wefan Taliesin hefyd. Y Neuadd Fawr eiconig yw'r adeilad a roddwyd i Brifysgol Abertawe gan BP. Saif y Neuadd yng nghanol Campws y Bae, a bydd yn darparu lleoliad hyfryd i'r Brifysgol gynnal cyngherddau cerddoriaeth, cynadleddau a seremonïau graddio a digwyddiadau mawr eraill.

 

Y Neuadd Fawr, Prifysgol Abertawe, Ffordd Fabian, Twyni Crymlyn, Abertawe SA1 8EN