Jump to content
Swyddfa Docynnau 01792 60 20 60

Ein gweledigaeth

Taliesin Gysylltiedig – Ymgysylltu drwy ddiwylliant i ddeall y byd rydym ni’n byd ynddo’n well.

Rydym ni’n ymdrechu i feithrin profiadau diwylliannol ystyrlon sy’n gwella bywydau unigolion a lles cymunedau. Rydym ni’n cyflwyno, yn cychwyn ac yn cyd-greu gydag artistiaid, cynulleidfaoedd a chymunedau.

Mae ein gwaith yn canolbwyntio ar y dyfodol, gan fod yn ymwybodol o’n presennol, ac mae’n datblygu mewn byd sydd o hyd yn newid. Gan weithio yn ystod nifer o argyfyngau, mae’n ymdrechu i fod yn bwrpasol ac yn effeithiol ar draws y cenedlaethau, gan hyrwyddo cymdeithas fwy cyfartal sy’n ymwybodol yn fyd-eang.