Swyddfa Docynnau – Oriau agor

Canolfan y Celfyddydau Taliesin

Swyddfa Docynnau: 01792 602060

Dydd Llun–Dydd Gwener: 10:00–17:00

Dydd Sadwrn: 10:00–13:00 a 13:30–16:00

Dydd Sul: Dwy awr cyn amser dechrau'r digwyddiad, os oes perfformiad.

Ar nosweithiau perfformiadau bydd y swyddfa docynnau ar agor tan 15 munud ar ôl i'r perfformiad ddechrau. Oni nodir fel arall, mae pob digwyddiad yn dechrau am 19:30.

 

Y Neuadd Fawr

Swyddfa Docynnau: 01792 604900 / 604999

Dydd Llun–Dydd Gwener: 10:00–17:00

Dydd Sadwrn: 10:00–13:00 a 13:30–16:00

Dydd Sul: Dwy awr cyn amser dechrau'r digwyddiad, os oes perfformiad.

Ar nosweithiau perfformiadau bydd y swyddfa docynnau ar agor tan 15 munud ar ôl i'r perfformiad ddechrau. Oni nodir fel arall, mae pob digwyddiad yn dechrau am 19:30.