Jump to content
Swyddfa Docynnau 01792 60 20 60

Swyddfa Docynnau – Oriau agor

Ar hyn o bryd rydym ni ar gau oherwydd y sefyllfa bresennol ynghylch pandemig COVID-19. Mae pob un o’n digwyddiadau a hysbysebwyd wedi’i ganslo ac mae deiliaid tocynnau wedi derbyn tocyn credyd llawn i’w ddefnyddio yn ystod digwyddiadau’r dyfodol oni bai ein bod wedi rhoi cyfarwyddiadau gwahanol i chi. Yn y cyfamser os oes gennych chi gwestiynau cyffredinol, gallwch chi e-bostio ni yn info@taliesinartscentre.co.uk neu gallwch chi fynd i’n tudalen cartref i dderbyn gwybodaeth bellach.

Edrychwn ymlaen at eich gweld chi eto’n fuan.

 

I gael mwy o wybodaeth am y cau cyfredol, ewch i Eich Ymweliad

 

Canolfan y Celfyddydau Taliesin

Swyddfa Docynnau: 01792 602060

Dydd Llun–Dydd Gwener: 13:00–17:00

Amseroedd agor presennol llinellau ffôn y Swyddfa Docynnau

Bydd llinell ffôn y Swyddfa Docynnau yn aros ar agor ar nosweithiau perfformiadau tan hanner awr cyn amser dechrau’r perfformiad.

Gallwch chi adael neges lais os bydd angen i chi gysylltu â’r Swyddfa Docynnau y tu allan i oriau agor a hysbysebwyd y Swyddfa Docynnau.

 

Amseroedd agor presennol ar gyfer ymweliadau personol

Sylwch y bydd y swyddfa docynnau ar agor ar gyfer gwerthu tocynnau personol hanner awr cyn amser dechrau digwyddiad. Bydd y Swyddfa Docynnau ar gau ar gyfer gwerthu tocynnau personol ar unrhyw adegau eraill.

 

MAE'R NEUADD FAWR AR GAU AR HYN O BRYD

Y Neuadd Fawr

Swyddfa Docynnau: 01792 602060 

Dydd Llun–Dydd Gwener: 10:00–17:00

Dydd Sadwrn: 10:00–13:00 a 13:30–16:00

Dydd Sul: Dwy awr cyn amser dechrau'r digwyddiad, os oes perfformiad.

Ar nosweithiau perfformiadau bydd y swyddfa docynnau ar agor tan 15 munud ar ôl i'r perfformiad ddechrau. Oni nodir fel arall, mae pob digwyddiad yn dechrau am 19:30.