Jump to content
Swyddfa Docynnau 01792 60 20 60

Swyddfa Docynnau – Oriau agor

Oriau agor presennol llinell ffôn y swyddfa docynnau

Swyddfa Docynnau: 01792 602060

Llun–Gwener: 13:00-17:00

Gallwch adael neges ar y peiriant ateb os oes angen i chi gysylltu â'r swyddfa docynnau y tu allan i’r oriau agor cyhoeddedig.

Oriau agor y swyddfa docynnau i ymwelwyr personol

Sylwer y bydd y swyddfa docynnau ar agor i werthu a chasglu tocynnau’n bersonol ddwy awr cyn amser dechrau digwyddiad.  Bydd y swyddfa docynnau ar gau i ymweliadau personol ar bob adeg arall. 

GWYBODAETH AM DOCYNNAU

Polisi dychwelyd tocynnau

Sylwer ein bod ni wedi newid ein polisi dychwelyd tocynnau arferol dros dro. Os byddwch chi'n prynu tocynnau ac yn methu dod i’r digwyddiad, gallwn roi taleb gredyd am swm llawn eich archeb y gallwch chi ei defnyddio am ddigwyddiad arall, sy'n ddilys am flwyddyn. Rhaid derbyn ceisiadau i ddychwelyd tocynnau i'w cyfnewid neu gael credyd yn y swyddfa docynnau o leiaf 4 awr cyn y ffilm neu'r perfformiad. Byddem yn gwerthfawrogi cymaint o rybudd â phosib i'n galluogi ni i werthu'r tocyn i gwsmer arall.

Ceisiadau am seddau

Caiff seddau eu clustnodi yn y rhan fwyaf o ddigwyddiadau yn Taliesin. Mae ein system archebu ar-lein yn eich galluogi chi i ddewis eich seddau eich hun. Os oes angen lle i gadair olwyn arnoch, neu os oes gennych chi anghenion mynediad penodol, cysylltwch â'r swyddfa docynnau i gael cymorth wrth archebu tocynnau.

Ar ôl prynu eich tocyn

Gwiriwch eich tocynnau (dyddiad/amser/digwyddiad) a rhowch wybod i'r swyddfa docynnau ar unwaith os oes problem.

E-docyn ond dim argraffydd? Dim problem!

Gallwch lawrlwytho eich côd QR a chael mynediad gan ddefnyddio eich ffôn clyfar

 Archebu o flaen llawn

Os nad ydych chi wedi archebu eich tocyn o flaen llaw, gwiriwch argaeledd cyn cyrraedd. Mae digwyddiadau'n gallu llenwi ac nid ydym ni'n hoffi gweld pobl yn cael eu siomi.

Am ragor o wybodaeth ynglŷn â'r cyfnod cau presennol, ewch i Eich Ymweliad.

Mae'r Neuadd Fawr ar gau ar hyn o bryd

Bydd Swyddfa Docynnau'r Neuadd Fawr ar agor i ymweliadau personol i archebu a chasglu tocynnau 2 awr cyn amser dechrau digwyddiadau, a bydd yn parhau i fod ar agor tan 15 munud ar ôl i'r perfformiad ddechrau.

Ar ddiwrnodau digwyddiadau, bydd llinell ffôn swyddfa docynnau'r Neuadd Fawr ar agor 2 awr cyn amser dechrau'r digwyddiad ac yn cau 30 munud cyn dechrau'r perfformiad: Swyddfa Docynnau'r Neuadd Fawr: 01792 602060.

Ar adegau eraill, gweler y wefan.