Jump to content
Swyddfa Docynnau 01792 60 20 60

Ar Daith

Diolch i gyllid ychwanegol gan Lywodraeth Cynulliad Cymru a Chyngor Celfyddydau Cymru, mae Taliesin wedi ehangu ei gweithgaredd y tu hwnt i waliau'r adeilad.

Yn ogystal â gweithgareddau cymunedol, fe welwch chi ar ein tudalen Cymryd Rhan ein bod, rydym wedi cynhyrchu neu gyd-gynhyrchu nifer o deithiau ar hyd a lled Cymru, â'r cynyrchiadau hynny'n cynnwys dawns gyfoes, cerddoriaeth byd, theatr bobl ifanc, ysgrifennu newydd ac opera.

Yn fwyaf diweddar, cyd-gynhyrchom Under Milk Wood: opera, y gwaith llwyddiannus iawn a ysgrifennwyd gan y cyfansoddwr o Gymru, John Metcalf. Mae'r opera wedi teithio o amgylch Cymru ac enillodd glod mawr.

Yn agosach i gartref rydym yn cynhyrchu'r ŵyl Dyddiau Dawns yn flynyddol, gan fynd â dawns i strydoedd Abertawe yn ystod penwythnos lawn o ddawnsio mewn lleoliadau annisgwyl.