Jump to content
Swyddfa Docynnau 01792 60 20 60

New Futures / Dyfodolau Newydd

Sgwrs gyda’r gymuned ynghylch yr hyn y gallwn ni ei wneud gyda’n gilydd

Wedi’i churadu a’i harwain gan Artist Cysylltiol Owen Griffiths ac aelodau o dîm Taliesin

Trwy gyfres o ddigwyddiadau a sgyrsiau ar-lein, bydd Owen ac aelodau o dîm Taliesin yn gweithio gyda chymunedau a grwpiau i ystyried sut mae canolfannau y celfyddydau yn gweithio gyda chymunedau mewn byd ar ôl Covid a sut gall Taliesin helpu i alluogi math newydd o raglen waith i’w ffurfio yn lleol.

Bydd Dyfodolau Newydd yn gweithio gyda grwpiau cymunedol a phrosiectau lleol, yn ogystal â nifer o gysylltwyr cymunedau i gynnal cyfres o sgyrsiau ynghylch yr hyn y mae ei angen, yr hyn sy’n bosib, a’r hyn sydd ar goll er mwyn ailystyried ar y cyd y ffyrdd rydyn ni’n cysylltu, yr ystyr a grëir trwy ein gwaith a’r ffyrdd y gallwn ni gydweithio yn y dyfodol.

Ar hyd y ffordd, byddwn ni’n llunio map amgen – byddwn ni’n mapio’r ‘ymylon’, y gofodau, y cymunedau, y prosiectau neu’r lleoedd lle mae diwylliant yn cwrdd â bywyd, gwaith, amgylchedd, adeiladau, adnoddau neu gymuned ar draws y ddinas. Bydd y map newidiol hwn, yn ogystal â’n sgyrsiau a’n digwyddiadau, yn adnodd ar-lein sydd ar gael i’r cyhoedd a bydd yn ffurfio ffordd newydd o weld y dirwedd gyfarwydd hon.