Jump to content
Swyddfa Docynnau 01792 60 20 60

Lab Sgwennwyr Newid Popeth

Mae Lab Sgwennwyr Newid Popeth yn rhedeg ochr-yn-ochr â Newid Popeth, rhaglen o ddigwydiadau digidol am ddim sy’n archwilio’r rhannau gall creadigrwydd, meddwl addasol a storïo ein helpu i oresgyn heriau’r argyfwng hinsawdd ac ecoleg. Cynhyrchir Lab Sgwennwyr Newid Popeth gan Ganolfan Gelfyddydol Taliesin a Dhaka Lit Fest.

Gyda Newid Popeth, nid ond trafod sut gall storïo a chreadigrwydd berthnasu i’r argyfwng hinsawdd sydd o ddiddordeb — hoffwn hefyd bryfocio a chreu gofod ar gyfer naratifau newydd am y foment hon yn ein hanes. Dyma pan rydym wedi gwahodd chwech awdur arbennig o Gymru a Bangladesh i ymdrochi yn sgyrsiau Newid Popeth, i greu mecanwaith ar gyfer ffyrdd newydd o adrodd stori’r argyfwng hinsawdd. Mae’r sgwennwyr wedi eu comisiynu i greu gwaith newydd yn cwmpasu barddoniaeth, ffuglen a drama, bydd yn cael ei arddangos nes ‘mlaen eleni ac yn Dhaka Lit Fest ym mis Ionawr 2022.

Dyma’r chwech awdur sy’n cymryd rhan yn Lab Sgwennwyr Newid Popeth.

 

Enillodd nofel gyntaf Alys Conran, Pigeon (2016, Parthian), wobr Llyfr y Flwyddyn, a cyrhaeddodd hefyd restr fer Gwobr Rhyngwladol Dylan Thomas. Cyhoeddodd ei hail nofel arobryn, Dignity (2019, Weidenfeld & Nicolson), yn ddiweddar. Roedd hi’n Gymrawd Rhyngwladol gyda Gwyl y Gelli yn 2020, ac mae’n darlithio mewn Sgwennu Creadigol ym Mangor.

Mae Carys Eleri yn artist amryddawn, sy’n perfformio, sgwennu a chyfansoddi. Enillodd ei sioe lwyfan am niwrowyddoniaeth cariad ac unigrwydd, Lovecraft (Not the sex shop in Cardiff), nifer o wobrau rhyngwladol. Mae’n ymhyfrydu mewn cymysgu cerddoriaeth gyda chomedi a gwyddoniaeth i addysgu a dod â hapusrwydd i gynulleidfaoedd.

Mae Kaiser Haq — bardd, traethodydd, cyfieithydd — yn athro Saesneg yn yr University of Liberal Arts Bangladesh. Mae wedi bod yn Gymrawd gyda’r Royal Literary Fund, ac mae wedi cyhoeddi wyth casgliad o gerddi, gan gynnwys Published in the Streets of Dhaka a Pariah and Other Poems; chwe cyfieithiad; a dwy antholeg.

Mae Abeer Hoque yn sgwennwr a ffotografydd o Fangladesh a gafodd ei eni yn Nigeria. Mae ei lyfrau’n cynnwys monograff o ffotograffiaeth deithio a barddoniaeth (The Long Way Home), casgliad o straeon, cerddi a ffotograffau cysylltiedig (The Lovers and the Leavers), a chofiant (Olive Witch). olivewitch.com

Mae Saad Z. Hossain  yn awdur Bangladeshi sy’n sgwennu’n Saesneg. Mae’n byw yn Dhaka, Bangladesh. Cafodd ei nofel ryfel ddychan, Escape from Baghdad!, ei chyhoeddi yn 2015, a’i enwebu am y Grand Prix de L'imaginaire yn 2018. Roedd ei drydedd llyfr, The Gurkha and the Lord of Tuesday, yn ffeinalydd am y Locus Awards yn ogystal a’r IGNYTE Awards 2020 gan Fiyahcon.

Cafodd Marvin Thompson ei eni yn Llundain i rieni o Jamaica, ac mae nawr yn byw ym mynyddoedd de Cymru. Fe oedd enillydd Cystadleuaeth Farddoni Genedlaethol y Poetry Society yn 2020; y bardd o liw cyntaf i ennill ers 1981. Roedd ei gasgliad gyntaf o gerddi, Road Trip (2020, Peepal Tree Press), yn Argymhelliad gan y Poetry Book Society.

 

Mae’r Lab Sgwennwyr wedi ei gefnogi’n hael gan y British Council fel rhan o’r Cysylltiad Hinsawdd, sy'n uno pobl ledled y byd i gyfarfod heriau newid hinsawdd, gyda COP26 yn cael ei gynnal yn Glasgow mis Tachwedd. Yn rhan o'r Cysylltiad Hinsawdd, bydd 17 comisiwn creadigol yn dod â phobl at ei gilydd o'r DG a 28 gwlad o ddiwylliannau, cymunedau a chyd-destunau amrywiol, i ddod i ddeall safbwyntiau ei gilydd a chyd-weithio ar ymatebion, ac atebion, creadigol ynghylch newid hinsawdd. Mae'r comisiynau creadigol yn cysylltu'r celfyddydau, y gwyddonau a thechnoleg ddigidol i ysgogi sgyrsiau rhyngwladol, a phryfocio newid trawsnewidiol.

Am fwy o wybodaeth, gwelwch:

British Council: Cysylltiad Hinsawdd

British Council: Comisiynau Creadigol