Jump to content
Swyddfa Docynnau 01792 60 20 60

John Metcalf - Associate Artist

John Metcalf - Artist Cysylltiol

I John Metcalf, mae dod yn Artist Cysylltiol Canolfan Celfyddydau Taliesin yn fraint arbennig. Yn groes i'r doethineb adnabyddus am 'broffwydi yn eu gwledydd eu hunain', mae'n cynrychioli cydnabyddiaeth bwysig yn ei dref enedigol ar gyfer cyfansoddwr y mae gan ei waith gyrhaeddiad byd-eang. Mae hefyd yn ffurfioli'r berthynas â chanolfan y celfyddydau, sydd wastad wedi bod yn llawer mwy na lleoliad cyflwyno perfformiadau.

Mae Taliesin wedi cyflawni rôl ganolog yn natblygiad creadigol John Metcalf, gan gynnwys comisiynu a chynhyrchu ei ddau opera diweddaraf - A Chair in Love (2005 ar y cyd â Le Chien qui Chante, Montreal) ac Under Milk Wood (2014, unwaith eto ar y cyd â Le Chien qui Chante, a Companion Star, Efrog Newydd, ac mewn cysylltiad ag Opera Cenedlaethol Cymru). Wrth gyfansoddi opera a ysbrydolwyd gan y ddrama radio tra enwog hon, elwodd y cyfansoddwr, y perfformwyr a'r tîm cynhyrchu ar gefnogaeth gyson a chraff Taliesin wrth ddod â'r gwaith o'r dudalen i'r llwyfan. Cafodd ei gydnabod yn helaeth fel llwyddiant beirniadol ysgubol.

Oherwydd gallu Taliesin i feithrin partneriaethau creadigol rhyngwladol, bydd cysylltiad y cyfansoddwr â'r Ganolfan yn parhau i fod yn un cynhyrchiol iawn. Mae cydweithrediad rhyngwladol newydd yn cael ei drafod ar hyn o bryd. Un o uchafbwyntiau'r flwyddyn, 70ain flwyddyn ym mywyd y cyfansoddwr, oedd y cyngerdd pen-blwydd gan Ensemble Midvest o Ddenmarc ym mis Mai. Mae'r ensemble yn recordio disg o gerddoriaeth siambr y cyfansoddwr i'w ryddhau yn 2018 - un o sawl prosiect sy'n awgrymu nad yw pen-blwydd 'arwyddocaol' yn effeithio ar fomentwm creadigol un o gyfansoddwyr mwyaf blaenllaw Cymru.