Croeso

Taliesin a Coronavirus

At sylw ein cymuned o ffrindiau, archebwyr tocynnau, artistiaid ac eraill,

Yn sgil cyhoeddiadau Llywodraeth y DU a chyngor Iechyd Cyhoeddus Cymru ynghylch lledaeniad y coronafeirws newydd, bydd Canolfan y Celfyddydau Taliesin ar gau i’r cyhoedd nes clywir yn wahanol…..

Rydym ni fel theatr yn gwbl ymroddedig i’r syniad y dylai unrhyw un sy’n ymweld â’n lleoliadau adael yn teimlo’n hapusach, yn iachach ac wedi’u hysbrydoli. Nid yw hyn yn bosibl dan yr amgylchiadau presennol.

Byddwn yn parhau i fonitro’r sefyllfa’n rheolaidd a byddwn yn rhannu’r newyddion diweddaraf cyn gynted â phosibl. Cadwch olwg ar ein sianeli cymdeithasol a’n gwefan am wybodaeth [Cliciwch yma am wybodaeth ychwanegol].

 

Ar hyn o bryd rydym ni ar gau oherwydd y sefyllfa bresennol ynghylch pandemig COVID-19. Mae pob un o’n digwyddiadau a hysbysebwyd wedi’i ganslo ac mae deiliaid tocynnau wedi derbyn tocyn credyd llawn i’w ddefnyddio yn ystod digwyddiadau’r dyfodol oni bai ein bod wedi rhoi cyfarwyddiadau gwahanol i chi. Yn y cyfamser os oes gennych chi gwestiynau cyffredinol, gallwch chi e-bostio ni yn  info@taliesinartscentre.co.uk

Edrychwn ymlaen at eich gweld chi eto’n fuan.

 

Dros yr wythnosau diwethaf, mae Taliesin wedi derbyn llawer iawn o ddymuniadau caredig, a rhoddion hael iawn gan ein cwsmeriaid.

Gwyddom fod hwn yn parhau i fod yn gyfnod ansicr iawn i bawb ac yn effeithio ar bob un ohonom ni a'n hanwyliaid, mewn gwahanol ffyrdd. Gobeithiwn yn fawr fod ein holl ddilynwyr a'n cwsmeriaid yn cadw'n ddiogel ac yn iach. Yn anad dim, rydym yn gobeithio na fydd hi'n rhy hir cyn y gallwn gwrdd eto a mwynhau rhaglen wych yn Taliesin gyda'n gilydd.

Yn y cyfamser, rydym ni’n gobeithio eich bod yn gwerthfawrogi'r arlwy wych sydd ar gael ar-lein o fyd y celfyddydau a diwylliant. A byddwn yn parhau i rannu’r rhain gyda chi.

I gefnogi Taliesin ymhellach, gallwch ddarganfod mwy yma.

Diolch am eich cefnogaeth.

 

Taliesin ar Twitter

Dilynwch ni ar Twitter i gadw yn gyfredol a'r holl clecs diweddaraf yn Nhaliesin

Read more

Hoffi Taliesin ar Facebook

Fel i'n tudalen gefnogwr i ymuno â'n cymuned ar-lein , gyda glecs , newyddion a chystadlaethauf

Read more