Croeso

Sybil Crouch

 thristwch mawr ein bod yn rhannu'r newyddion fod Sybil Crouch, a fu gynt yn Bennaeth Gwasanaethau Diwylliannol ac yn arweinydd Canolfan y Celfyddydau Taliesin ym Mhrifysgol Abertawe, wedi marw.

Bu Sybil yn gyfrifol am droi Canolfan y Celfyddydau Taliesin yn ganolfan arloesol â ffocws cymunedol heddiw. Roedd ei brwdfrydedd a'i hangerdd, am gynhwysiant a chyfleoedd i bawb gymryd rhan yn y celfyddydau a'u mwynhau, yn gefnogaeth ac yn ysbrydoliaeth i lawer o artistiaid, perfformwyr a phawb a oedd yn ddigon ffodus i weithio gyda hi.

Daeth Sybil â gwaith cyffrous i Abertawe a'r rhanbarth, o Ddyddiau Dawns a'r Prosiect Dawns Ysgolion Cynradd, i'r Olympiad Diwylliannol a'r coffâd ysblennydd Nawr yr Arwr o'r Rhyfel Byd Cyntaf.

Roedd gan Sybil rôl allweddol hefyd yn yr ymdrech i greu cartref parhaol ar gyfer y Ganolfan Eifftaidd ym Mhrifysgol Abertawe - sy'n parhau i ennill gwobrau am ei hymagwedd gynhwysol at wirfoddoli a'i gwaith i alluogi disgyblion ysgol i gael profiad o gasgliadau a gweithgareddau amgueddfa drwy ymweliadau a gweithgareddau i ysgolion.

Ymddeolodd Sybil o'i rôl ym mis Mawrth y llynedd, ac rydym yn ddiolchgar i Sybil am lawer o bethau, ond yn bennaf oll am ei ffydd angerddol ym mhŵer y Celfyddydau a Diwylliant i wella a thrawsnewid bywydau.

Bydd pawb yn Taliesin yn gweld eisiau Sybil yn fawr.

Catrin Finch a Cimarrón

Catrin Finch a Cimarrón

Fri 31st Jan

Read more

Swing/bebop i Django

Kamao Quartet

Sat 8th Feb

Read more

Archwilio tirwedd y cyfryngau

Feed

Thu 13th Feb

Read more

Theatr Ieuenctid Gorllewin Morgannwg

Jane Eyre

Fri 21st Feb - Sat 22nd Feb

Read more

Ffefrynnau gwerin yr Alban

Breabach

Thu 27th Feb

Read more

Taliesin ar Twitter

Dilynwch ni ar Twitter i gadw yn gyfredol a'r holl clecs diweddaraf yn Nhaliesin

Read more

Hoffi Taliesin ar Facebook

Fel i'n tudalen gefnogwr i ymuno â'n cymuned ar-lein , gyda glecs , newyddion a chystadlaethauf

Read more