Sut i gyrraedd yma

Sut i gyrraedd yma mewn car

Mae'r ffyrdd i Abertawe yn syml iawn. Mae modd canfod cyfarwyddiadau yn www.maps.google.co.uk. Ein cod post yw SA2 8PZ.

Parcio

Yn anffodus, o ddydd Llun i ddydd Gwener, dim ond lle parcio ar gyfer deiliaid Bathodyn Glas sydd i gael yma. Parcio cyhoeddus gerllaw ar gael yn Maes Hamdden Brynmill a'r Pub on the Pond. Y tu allan i oriau swyddfa mae croeso i ymwelwyr barcio yn unrhyw un o feysydd parcio'r campws. Gwelwch y map am fanylion.

Ymwelwch â ni ar feic

Mae raciau beiciau y tu allan i Taliesin lleoli nesaf at y Technium Digidol a Chanolfan yr Aifft.

Ymwelwch â ni ar y bws

Mae bysys rhifau 2A, 3A, 4, 4A, 8, 14, 41, ac 42 yn dod i'r Brifysgol o orsaf fysus y Cwadrant yng nghanol y ddinas. Hefyd, mae bysus rhifau 2, 2B a 3 yn mynd heibio'r Priyfysgol ar Heol y Mwmbwls.

Am ragor o wybodaeth ynghylch y gwasanaethau bws lleol ewch i http://www.firstgroup.com/ukbus/wales/swwales/home/index.php


Map

 

GHMAPforweb17.jpg

 

Gwybodaeth ar Barcio i Ddigwyddiadau yn y Rhaglen Ddiwylliannol a gynhelir yn Awditoriwm Syr Stanley Clarke, Y Neuadd Fawr, Campws y Bae Prifysgol Abertawe, Ffordd Fabian.

 

Offer Llywio Lloeren – SA1 8EN

 

Caniatewch ddigon o amser ar gyfer parcio cyn y digwyddiad rydych wedi archebu ar ei gyfer.

Byddwch yn ofalus o gwmpas gwaith adeiladu parhaus o amgylch Campws y Bae.

 

•             Mae meysydd parcio am ddim cyfyngedig ar gael o amgylch y Neuadd Fawr ar gyfer y Rhaglen Ddiwylliannol.

•             Meysydd parcio blaenoriaethol i ddeiliaid Bathodyn Glas. (Os ydych angen parcio blaenoriaethol, cysylltwch â’r Swyddfa Docynnau ar 01792 604900 | 604999 cyn eich ymweliad.)

•             Mae meysydd parcio am ddim cyfyngedig ychwanegol ar gael ar gyfer y Rhaglen Ddiwylliannol yn y Maes Parcio Ymwelwyr sydd i’r chwith o fynedfa’r prif gampws.

•             Mae meysydd parcio Talu ac Arddangos ar gael yn y Maes Parcio Staff/Gorllewin. Gweler prisiau parcio isod.

 

MAE PARCIO AM DDIM AR GAEL AR GYFER Y RHAGLEN DDIWYLLIANNOL YN Y NEUADD FAWR. BYDDWCH YN YMWYBODOL Y GALLECH ORFOD TALU YN YSTOD YR HOLL AMSEROEDD ERAILL.

 

Gwybodaeth ar Dalu i Barcio:

Cyfradd Dydd: 0800-1800 £3.50                          Cyfradd Nos: 1800-0800 £1.50

Lleolir y peiriant Talu ac Arddangos yn y fynedfa i’r Maes Parcio Staff/Gorllewin.

Ni roddir newid.

Mae dulliau talu eraill ar gael drwy ap y gellir ei lawrlwytho - www.paybyphone.co.uk neu dros y ffôn - 0330 4007275 (codir ar gyfradd leol).