Jump to content
Swyddfa Docynnau 01792 60 20 60

Cyngerdd y Canghellor

Mercher 25 Mawrth ,6.30pm | Taliesin

OHERWYDD AMGYLCHIADAU TU HWNT I'N RHEOLAETH. MAE’R DIGWYDDIAD HWN WEDI EI GANSLO. BYDD TALIESIN YN CYSYLLTU Ä HOLL CWSMERIAID SYDD WEDI ARCHEBU, MAES O LAW. CYFEIRIWCH AT EIN TUDALEN HAFAN AM RAGOR O FANYLION.

Mae sgolorion cerddoriaeth Prifysgol Abertawe a’u cyfeillion yn cyflwyno cyngerdd amrywiol o unawdau clasurol, cerddoriaeth siambr a jazz. Nod ein rhaglen ysgoloriaeth yw annog a meithrin doniau cerddorol ein myfyrwyr, a thrwy gynnal Cyngerdd Blynyddol y Canghellor mae cyfle i roi llwyfan i’w sgiliau fel cantorion ac offerynwyr.

Unreserved seating

£10

Concessions/Gostyngiadau £8

Swansea University Students/ Myfyrwyr Prifysgol Abertawe £5

Ticket Prices

  • Full price: £ 10
  • Under 18's: £ 8
  • Full time students: £ 5
  • Senior Citizens: £ 8
  • Other Concessions: £ 8

Cyngerdd y Canghellor