Jump to content
Swyddfa Docynnau 01792 60 20 60

Cerddorfa Prifysgol Abertawe a’r Sinffonia Gymreig

Sadwrn 14 Mawrth ,7.30pm | Taliesin

Mae Cerddorfa’r Brifysgol wedi bod yn cydweithio ers tro â’r enwog Sinffonia Gymreig fel rhan o’u prosiect Crescendo, lle mae arbenigwyr proffesiynol yn helpu i ddatblygu cerddorfa’r i fynd o nerth i nerth. Eleni, mae’r cyngerdd ar y cyd yn cynnwys cerddoriaeth gan Telemann, Vaughan Williams, Rossini (Overture to L’Italiana in

Algeri), Borodin (Polovtsian Dances), Leonard Bernstein (Three Dance Episodes from On The Town), ac Elmer Bernstein (The Magnificent Seven).

Unreserved seating

£10 Concessions/Gostyngiadau £8

Swansea University Students/ Myfyrwyr Prifysgol Abertawe £5

Ticket Prices

  • Full price: £ 10
  • Under 18's: £ 8
  • Full time students: £ 5
  • Senior Citizens: £ 8
  • Other Concessions: £ 8

Tocynnau am ddigwyddiadau

Cerddorfa Prifysgol Abertawe a’r Sinffonia Gymreig