Jump to content
Swyddfa Docynnau 01792 60 20 60

The Primrose Piano Quartet

Sul 8 Mawrth ,3pm | Taliesin

Brahms a’r Schumanns

Gan gynnwys pedwarawd piano Brahms yn C leiaf a phedwarawd piano Schumann.

Bydd sgwrs-cyn-cyngerdd am 2pm.

Cafodd y Primrose Piano Quartet, un o ensembles mwyaf blaenllaw y DU, a enwyd ar ôl y feiolinydd gwych o’r Alban, William Primrose, ei sefydlu yn 2004 gan y pianydd John Thwaites a thri o gerddorion siambr gorau’r DU (Allegri, Sorrel, Maggini Quartets).

Cafodd eu recordiad diweddaraf o bedwarawdau piano cyflawn Brahms ei ryddhau eleni. Dyma ffrwyth blynyddoedd o waith ymchwil i ymarfer perfformio wedi’i lywio’n hanesyddol, pan deithiodd y cerddorion a’r criw recordio i Fienna i recordio yn neuadd gyngerdd hanesyddol  “Ehrbahr Saal” (lle bu Brahms ei hun yn perfformio’n gyson), gan ddefnyddio tri phiano gwahanol o’r cyfnod o gasgliad enwog Gert Hechner. Y canlyniad? “Agoriad llygad” o berfformiad, yn ôl y beirniaid.

Ticket Prices

  • Full price: £ 12
  • Under 18's: £ 5
  • Full time students: £ 5
  • Senior Citizens: £ 10
  • Other Concessions: £ 10

Tocynnau am ddigwyddiadau

The Primrose Piano Quartet