Great Hall Music - The Richard Burton Annual Lecture 2019

Overview:

Darlith Blynyddol Richard Burton 2019

Trefnwyd gan Canolfan Astudiaethau Cymreig Richard Burton, Sefydliad Diwylliannol, Prifysgol Abertawe.

‘Now I become myself’: a woman’s voice in music and poetry’

Bydd y cyfansoddwr o Gymru, Rhian Samuel, yn siarad am ei bywyd yn gyfansoddwr cerddoriaeth glasurol yn UDA a’r DU, o gyfnod pan oedd cyfansoddwyr benywaidd yn hynod brin, hyd at heddiw pan geir llawer mwy ohonynt. Ym mha ffyrdd y gall hyn fod wedi cyfoethogi ein diwylliant?  Yn ei chynorthwyo bydd Siân Dicker (soprano) a Kristal Tunnicliffe (piano) a fydd yn perfformio Cerddi Hynafol, trefniadau o dri thestun Cymraeg o’r canol oesoedd, yr ymddengys mai menywod oedd yr awduron, a’r gân ‘Before Dawn’, trefniant o’r gerdd ‘Mourning to Do’ gan yr Americanes, May Sarton.

Mae’r digwyddiad yn rhan o ŵyl Bod yn Ddynol, sef yr unig ŵyl genedlaethol ym maes y Dyniaethau yn y DU, a gynhelir rhwng 14 a 23 Tachwedd. Fe’i harweinir gan yr Ysgol Astudiaethau Uwch, Prifysgol Llundain mewn partneriaeth â Chyngor Ymchwil y Celfyddydau a’r Dyniaethau a’r Academi Brydeinig. I gael rhagor o wybodaeth ewch i beinghumanfestival.org.

DIGWYDDIAD AM DDIM 

Nos Fercher 20 Tachwedd 7pm

Prices and Times:

Wed 20th Nov

Pricing Information:

CategoryPrice

View Preview:

Ganwyd y cyfansoddwr, Rhian Samuel, yn Aberdâr ym 1944 i deulu cerddorol, Cymraeg ei iaith. Mae hi wedi byw ym Mhrydain a'r Unol Daleithiau ac, ar hyn o bryd, mae'n rhannu ei hamser rhwng Aberdyfi a Llundain. Mae’n cyfansoddi cerddoriaeth gerddorfaol, siambr ac ar gyfer lleisiau a chorau, gan weithio gyda llawer o'r artistiaid clasurol mwyaf blaenllaw heddiw. Ei gwaith cyntaf ar gyfer cerddorfa fawr oedd Elegy-Symphony (Cerddorfa Symffoni St Louis, Arweinydd, Leonard Slatkin, 1981) a chafodd ei gwaith, Tirluniau (2000), ei berfformio am y tro cyntaf yng Nghyfres Proms y Mileniwm y BBC, yn Neuadd Frenhinol Albert, gan Gerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC, dan arweiniad Tadaaki Otaka.  Hyd yn hyn, mae dros 120 o'i chyfansoddiadau wedi cael eu cyhoeddi. Yn UDA, bu'n gyd-enillydd Gwobr ASCAP-Rudolph Nissim, 1983, am ei gwaith ar gyfer côr a cherddorfa, La belle dame sans merci.  Yn y DU, enillodd y wobr gyntaf yng Ngŵyl Greenwich (1979) a dyfarnwyd sawl anrhydedd iddi ers hynny, gan gynnwys Medal Glyndŵr am wasanaethau i'r Celfyddydau yng Nghymru a Gradd Anrhydedd DMus gan Brifsygol Cymru. Bydd pedwar CD newydd sy’n cyflwyno ei cherddoriaeth yn cael eu lansio yn y gaeaf eleni, gan gynnwys recordiad o Clytemnestra (testun gan Aeschylus) a genir gan Ruby Hughes gyda Cherddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC, dan arweiniad Jac Van Steen, ar BIS Records, a dau gylch caneuon, The White Amaryllis (sy'n cynnwys 'Before Dawn') a The Flowing Sand, ar CD i'w gyhoeddi gan Tŷ Cerdd, gyda pherfformiadau gan Katharine Dain, Paul Carey Jones a Jocelyn Freeman.  Bydd ei gweithiau ar gyfer y feiolin, a genir gan Madeleine Mitchell a Nigel Foster, yn cael eu perfformio mewn cyngerdd dathlu ym mis Medi yn yr ail Gynhadledd Ryngwladol, ‘Womens’ Work in Music’ ym Mhrifysgol Bangor. Mae Rhian Samuel yn Athro Emeritws Cerddoriaeth ym Mhrifysgol y Ddinas, Llundain, lle bu'n addysgu tan 2013; bu hefyd yn diwtor i fyfyrwyr cyfansoddi yng Ngholeg Magdalen, Rhydychen.  Bellach, mae'n cyfansoddi'n amser llawn o'i chartref â golygfeydd dros Fae Ceredigion ac aber Dyfi.

Mae'r soprano, Siân Dicker, a anwyd yn Wiltshire, yn cwblhau'r cwrs opera yn Ysgol Cerdd a Drama'r Guildhall lle mae hi'n fyfyriwr ysgoloriaeth. Enillodd ei gradd Meistr â Rhagoriaeth o'r Guildhall ar ôl ennill BA anrhydedd dosbarth cyntaf mewn Cerddoriaeth gan Brifysgol y Ddinas Llundain. Enillodd gystadleuaeth Llais Rhyngwladol y Dyfodol yn Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen ym mis Gorffennaf 2017 a chystadleuaeth Canwr Ifanc y Flwyddyn Cymru Dunraven ym mis Mawrth 2017.

Mae Krystal Tunnicliffe yn bianydd o Awstralia sydd bellach yn byw yn Llundain.  Mae ganddi Radd Baglor mewn Cerddoriaeth gan Conservatorium Cerddoriaeth Melbourne a Gradd Meistr gan Ysgol Cerdd a Drama'r Guildhall, lle dyfarnwyd Cymrodoriaeth Iau iddi.  Ym mis Ebrill 2018, enillodd Krystal wobr am y cyfeilydd gorau yn rowndiau rhagbrofol Liederfest Cenedlaethol Melbourne.  Mae hi'n un o Artistiaid Ifanc Britten-Pears.