Great Hall Music - Welsh Sinfonia and Swansea University Orchestra

Overview:

Y Sinffonia Gymreig a Cherddorfa Prifysgol Abertawe

Mae'r gerddorfa o fri, y Sinffonia Gymreig, yn dychwelyd i'r Neuadd Fawr i berfformio ar y cyd â Cherddorfa Prifysgol Abertawe. Byddant yn cyflwyno rhaglen o ffefrynnau clasurol a cherddoriaeth o'r ffilmiau, dan arweiniad Mark Eager a Dr Ian Rutt.

Mae cydweithio â'r Sinffonia Gymreig yn rhan bwysig o'r strategaeth ar gyfer cerddoriaeth ym Mhrifysgol Abertawe.  Mae perfformio ochr yn ochr â cherddorion proffesiynol yn rhoi profiad dysgu gwych i aelodau Cerddorfa'r Brifysgol, sy'n helpu i gynyddu eu hyder  a'u doniau cerddorol yn gyffredinol.  Roedd cyngerdd y llynedd yn dystiolaeth wych o lwyddiant y dull hwn ac mae'r cyngerdd eleni'n addo ailadrodd y llwyddiant hwnnw.

Hyd y cyngerdd: c. 1awr, dim egwyl

Nos Wener 16 Mawrth 6.30pm

Prices and Times:

Fri 16th Mar

Pricing Information:

CategoryPrice
Full price:£ 12
Under 18's:£ 5
Full time students:£ 10
Senr.Citizens:£ 10
Other Conc.:£ 10